Rapport

Tilsyn med lokalmatvirksomheter som produserer kjøttprodukter 2019

Publisert 14.02.2020     Sist endret 14.02.2020

Mattilsynet førte i 2019 tilsyn med lokalmatvirksomheter som produserer kjøtt og kjøttprodukter. Vi førte tilsyn hos 103 produsenter, og 54 prosent fikk ingen merknader eller kun veiledning. Mattilsynet vurderer at status hos de kontrollerte virksomhetene er god.

Hva undersøkte vi:

Om lokalmatvirksomheter som produserer kjøtt og kjøttprodukter har rutiner som sikrer trygge produkter.

Tidsrom:

1. september til 15. november 2019

Hva lette vi etter:

Prosjektet har gitt analysedata for kjøttprodukter fra dagligvarehandelen.

Prosjektet har fremskaffet analyseverdier på aske, protein, total fett, kolesterol, fettsyrer, vitamin A, vitamin E, vitamin K1, vitamin K2 (menakinoner: MK4, MK5, MK6, MK7, MK8, MK9, MK10 samt β, ϒ-dihydro K1), tiamin, riboflavin, niacin, pyridoksin (B6), folat, B12, vitamin C, jod, kalsium, magnesium, natrium, kalium, fosfor, jern, kobber, sink, selen, arsen, kadmium, bly og kvikksølv for 24 kjøttprodukter. Sukkerarter, stivelse og β-karoten ble analysert i åtte av kjøttproduktene.

Hva fant vi:

Tilsynet viste at de fleste produsentene har gode rutiner som ivaretar produksjon av trygge produkter.

Ellers var resultatene:

  • Ved 50 produksjonssteder ble det ikke registrert avvik.
  • I 6 virksomheter var det behov for å veilede om krav i regelverket.
  • I 8 virksomheter ble det registrert mindre mangler som ble fulgt opp med påpeking av plikt.
  • I 39 virksomheter ble det registrert ett eller flere avvik som førte til varsel om vedtak.

Vi avdekket ikke forhold som ga grunnlag for å vurdere produksjonsmåter eller produkter som utrygge.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner