Veileder om nødslakt

Publisert 14.06.2017     Sist endret 20.10.2022

Når et dyr nødslaktes, blir det avlivet på stedet og dyreskrotten transportert til slakteri for videre slaktebehandling. Dyret skal følges av et nødslaktsertifikat.

Veilederen beskriver nødslaktordningen i Norge, dvs hva som kreves for at et dyr som har vært utsatt for en ulykke eller uforutsatt hendelse skal kunne bli til mat.

Den inneholder de kriteriene som må være oppfylt for å nødslakte et dyr, og dyreeier, veterinær, nødslakter, slakteri og Mattilsynet sitt ansvar.

Veilederen skal bidra til at de som er involvert forstår og praktiserer regelverket likt, slik at vi ivaretar mattryggheten og dyrevelferden. 

Kriterier som må være oppfylt for å nødslakte et dyr

  1. Dyret har vært utsatt for en ulykke/uforutsett hendelse.
  2. Dyret har upåvirket allmenntilstand.
  3. Dyret kan ikke transporteres levende til slakteriet.
  4. Ante mortem kontroll er utført av offentlig veterinær.
  5. Bedøving og avbløding skal skje raskt som mulig etter at ante mortem kontrollen er utført.
  6. Dyret skal nødslaktes senest 24 timer etter ulykken/den uforutsatte hendelsen inntraff.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledningPublikasjoner

Regelverk og veiledning