Forskrifter

Publisert 02.11.2012     Sist endret 23.05.2018
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om kontroll av kjøkkenartikler i plast importert fra Kina og Hongkong 29.06.2011 695
Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (Matkontaktforskriften) 21.12.1993 1381

Regelverk og veiledning