Analyser av Bisfenol A i ulike produkter

Publisert 06.06.2013     Sist endret 18.08.2015

Det er strenge regler for hvilke materialer man kan bruke til å pakke inn mat. Noen stoffer kan være helseskadelige i store mengder, men vurdert som trygge innenfor bestemte grenseverdier. I 2012 tok Mattilsynet prøver av utvalgte produkter på det norske markedet for å se om regelverket blir fulgt. Det ble ikke funnet tåteflasker eller tutekopper i Bisfenol A-holdig plast. I skrulokk og hermetikkprodukter lakkert med epoxylakker var nivåene innenfor grenseverdiene for plast og svært lave.

Hva er Bisfenol A?

  • Bisfenol A er et stoff som brukes til å lage polykarbonat, som er en hard, klar plasttype. Denne plasttypen har vært brukt til tåteflasker. Det er nå forbudt, som et føre-var-tiltak. Bisfenol A er mistenkt å være hormonforstyrrende.
  • Grenseverdien for Bisfenol A i plast er 0,6 mg/kg (tilsvarer 600 µg/kg).
  • Bisfenol A brukes også til å lage epoxylakk som brukes i hermetikk og skrulokk.

Hva er Epichlorhydrin?

  • Epiklorhydrin er et stoff som brukes for å lage epoxylakk. Epoxylakk brukes på innsiden av hermetikk og lokk til glass. Om epoxylakken er i kontakt med maten, kan stoffet Epiklorhydrin komme over i maten. Stoffet kan være kreftfremkallende.

Analysen var utført av det danske Fødevareinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet. Det er kun et begrenset utvalg av produkter som ble analysert, men resultatene gir likevel en indikasjon for utvalget på det norske markedet.

Strenge regler for matemballasje

Hermetikk, skrulokk, tutekopper og tåteflasker kan inneholde det omstridte stoffet Bisfenol A, mens hermetikk og skrulokk også kan inneholde Epiklorhydrin. Bisfenol A er forbudt i tåteflasker av polykarbonatplast (PC-plast). Mattilsynet har satt strenge grenseverdier som regulerer bruken av disse stoffene. Et viktig krav er at emballasjen ikke skal avgi stoffer til maten i mengder som gjør den utrygg. Grenseverdiene er satt for å beskytte forbrukerne mot mulige helsefarer. 

Mattilsynet ønsket å se om ”tåteflaskeforbudet” ble fulgt i praksis. Vi tok også med noen tutekopper i undersøkelsen, siden disse produktene blir brukt av småbarn. Ingen av tåteflaskene og tutekoppene vi fikk analysert, inneholdt Bisfenol A-holdig plast.

I skrulokk, hermetikk, tuber og begre ble det funnet svært lave nivåer av Bisfenol A i lakken. -Selv om hele mengden av Bisfenol A skulle komme over i maten, ville mengden fortsatt være innenfor grenseverdien (600 µg/kg) som er satt for plastmaterialer.

Gjennom dialog med bransjen har Mattilsynet blitt gjort oppmerksom på at det pågår et utviklingsarbeid for å finne fullgode alternativer og at det etter prøveuttaket allerede var gjort endringer.

 

Tabell over analyserte produktgrupper:
PrøvetypeAntall prøverBPAEpichlorhydrin
Hermetikk, beger72-
Tuber74-
Skrulokk73-
Tåteflasker7--
Tutekopper6--
I alt349-


Prøvene ble undersøkt ved en «worst case» ekstraksjonstest. For skrulokk vil det bety at hele lokket (innside og utside) er analysert.

 

Les mer om Bisfenol A

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910