Bisfenol A

Publisert 06.11.2012     Sist endret 18.08.2015

Bisfenol A er et stoff som brukes i produksjonen av plastmaterialet polykarbonat. Polykarbonat benyttes til å lage beholdere for mat og drikke, brusflasker og oppbevaringsbokser. Stoffet anvendes også i epoxyharpikser som brukes som beskyttende overflatebehandling innvendig i metallbokser (hermetikk).

Grenseverdier:

BPA er i dag regulert i det detaljerte regelverket for plast med en migrasjonsgrense (SMG) på 0,6 mg/kg næringsmiddel (jf. EU forordning 10/2011, gjennomført i § 2c i matkontaktforskriften).

I tillegg er det et forbud mot å bruke bisfenol A i tåteflasker.

Trygghetsvurdering av stoffet

Bisfenol A har de siste årene blitt koblet til flere ulike negative helseeffekter. EFSA, EUs vitenskapskomité foretok i 2010 en risikovurdering av BPA. Hovedkonklusjonene i rapporten var at det ikke finnes grunnlag for å endre dagens grenseverdier for BPA i matkontaktmaterialer i plast. EU-kommisjonen gikk likevel for et totalforbud mot BPA i tåteflasker, pga den usikkerheten som fremkom i EFSA-rapporten. De ville at denne usikkerheten skulle komme forbrukerne til gode.

EFSA kom i 2015 med en omfattende risikovurdering av bisfenol A. Ny kunnskap om forskjeller mellom forsøksdyr og mennesker, samt bedre toksikologiske (lære om gifter) metoder gjør at EFSA mener grensen for høyeste daglige tolererbare inntak (TDI) bør reduseres fra 50 til 4 mikrogram per kg. Deres beregninger viser likevel at de fleste får i seg langt mindre bisfenol A enn tidligere antatt og det er betryggende sikkerhetsmarginer i alle aldersgrupper. De gruppene som får i seg mest bisfenol A fra mat alene, eller fra en kombinasjon av mat og andre kilder, har et inntak som ligger tre til fem ganger lavere enn TDI.

Basert på EFSAs siste vurdering har Kommisjonen nå satt i gang et arbeid med å senke dagens grenseverdi for bisfenol A i plast.

Undersøkelser

Mattilsynet gjorde i 2012 en liten kartlegging av i hvilken grad bisfenol A ble brukt i noen utvalgte produkter på det norske markedet. Det ble ikke funnet tåteflasker eller tutekopper i Bisfenol A-holdig plast. I skrulokk og hermetikkprodukter lakkert med epoxylakker var nivåene innenfor grenseverdiene for plast og svært lave.

Fant du det du lette etter?