Faktaartikkel

Import av kjøkkenartikler i plast fra Kina eller Hong Kong skal forhåndsvarsles

Publisert 06.11.2012     Sist endret 11.07.2016

Forskrift om matkontaktmaterialer stiller krav til importører av kjøkkenartikler i polyamid- (nylon) og melamin-plast som er produsert i eller med opphav fra Kina og Hong Kong, og som er beregnet å komme i kontakt med næringsmidler. Forskriften gjennomfører forordning (EU) nr. 284/2011.

Forskriften stiller krav om følgende når Norge er første mottaksstat i EU/EØS:

  • Forsendelsene skal forhåndsvarsles til Mattilsynet på eget skjema senest to dager før ankomst og fremstilles for kontroll på utpekt kontrollsted (Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn, Borg havn eller Larvik havn)
  • Med forhåndsvarslingen skal det følge en erklæring med laboratorierapport som angir verdien av migrasjon av primære aromatiske aminer (PAA) og formaldehyd. Erklæring som skal benyttes ligger som vedlegg til forordningen
  • Mattilsynet foretar dokumentkontroll av alle forsendelser, samt identitetskontroll og fysisk kontroll på 10 prosent av forsendelsene

For å importere produktene til Norge må kravene i forordningen være oppfylt. Varenummeret til produktene som omfattes av forskriften er 39.24.1002.

Kontaktinformasjon til kontrollstedene er vedlagt nedenfor.

Nytt kontrollregime er begrunnet i helsefare

Det nye kontrollregimet er begrunnet i mulig helsefare knyttet til omtalte produkter med opprinnelse i eller sendt fra Kina og Hong Kong. Bakgrunnen for helsefaren er gjentatte funn av primære aromatiske aminer (PAA) og formaldehyd som stammer fra kjøkkenartikler av henholdsvis polyamid og melamin plast fra Kina og Hong Kong.

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner