Importører og produsenter av matkontaktmaterialer må melde seg

Publisert 04.02.2014     Sist endret 20.05.2014

Virksomheter som skal starte produksjon, import eller salg en gros av matkontaktmaterialer har meldeplikt, jamfør § 4c i matkontaktforskriften. Meldeplikten gjelder også for virksomheter som allerede er i drift og som ikke har meldt fra om dette til Mattilsynet.

Meldingen skal inneholde følgende informasjon om virksomheten:

  1. Navn eller firmanavn samt adresse i Norge og organisasjonsnummer
  2. Navn på daglig leder eller annen ansvarlig for virksomheten
  3. Ved import, opplysninger om produksjonsland og produsent
  4. Hvilke aktiviteter virksomheten skal omfatte
  5. Type materiale/gjenstand og om nødvendig bruksområde
  6. Eventuelle andre opplysninger som er nødvendige for å beskrive virksomhetens art og omfang.

Meldeskjemaet fylles ut av virksomheten selv i Mattilsynets skjematjenester (krever innlogging). Skjemaet heter "Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer".

Mattilsynet skal straks ha beskjed ved endringer i driften. Endringene kan gjøres direkte i Mattilsynets skjematjenester av virksomheten selv.

Fant du det du lette etter?