Informasjon om regelverkskrav til deg som er importør eller grossist av matkontaktmaterialer

Publisert 10.01.2020     Sist endret 17.12.2020

Reglene for matkontaktmaterialer bestemmes av kravene i Matkontaktforskriften. Med noen få unntak har Norge det samme regelverket for matkontaktmaterialer som EU. Matkontaktforskriften stiller f.eks. krav om samsvarserklæring til alle typer materialer, det gjør ikke alle EU-land.

Hva er matkontaktmaterialer?

Matkontaktmaterialer er materialer og gjenstander som er laget for å komme i kontakt med mat, eller som man med rimelighet kan forvente at vil komme i kontakt med mat.

Med matkontaktmaterialer menes f.eks.:

  • emballasje for mat og drikke
  • redskaper og utstyr som brukes til produksjon i matindustrien
  • redskaper og utstyr til bruk i kontakt med mat i privathusholdninger

Eksempler er plastfolie, aluminiumsfolie, bakepapir, husholdningsartikler som servise, bestikk, røreredskaper, plastboller og skjærebrett. Kaffetraktere, matbokser, drikkeflasker, tåteflasker, drikkekopper til barn er andre eksempler på matkontaktmaterialer.

Reglene for matkontaktmaterialer bestemmes av kravene i forskrift nr. 1381 av 21.12.1993 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften). Med noen få unntak har Norge det samme regelverket for matkontaktmaterialer som EU. Matkontaktforskriften stiller f.eks. krav om samsvarserklæring til alle typer materialer, det gjør ikke alle EU-land.

Matkontaktforskriften har noen generelle og overordnede krav som gjelder for alle typer matkontaktmaterialer (merking, sporbarhet osv.)  og noen mer detaljerte krav som gjelder spesifikke materialer som for eksempel plast . Nedenfor har vi nevnt noen utvalgte krav.

Meldeplikt - er du registrert?

Virksomheter som produserer, importerer eller er grossist av matkontaktmaterialer har meldeplikt til Mattilsynet . Meldeplikten gjelder også for virksomheter som allerede har startet opp og som ikke har meldt fra om dette til Mattilsynet. Internettbaserte virksomheter som er produsenter, importører eller grossister, omfattes også av meldeplikten

For å melde din virksomhet til Mattilsynet, må du melde via Mattilsynets skjematjenester

Matkontaktmaterialene skal være trygge i bruk

Matkontaktforskriften har noen generelle og overordnede krav som gjelder for alle typer matkontaktmaterialer (merking, sporbarhet osv.) og noen mer detaljerte krav som gjelder spesifikke materialer som for eksempel plast .

Det er et krav i regelverket om at matkontaktmaterialer ikke skal overføre stoffer til matvarene som fører til at matvarene ikke er helsemessige trygge. De skal heller ikke forårsake uakseptable endringer i matens sammensetning eller føre til at kvaliteten på maten blir dårligere. Disse kravene finner du i matkontaktforskriften § 2 jf. artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004. Nedenfor har vi nevnt noen utvalgte krav som vi omtaler nærmere.

Merking av matkontaktmaterialer

Materialer og gjenstander som er beregnet for kontakt med næringsmidler har spesifikke krav til merking. Les mer om merking av matkontaktmaterialer

Krav til samsvarserklæring

Ved omsetning i alle andre omsetningsledd enn detaljleddet/butikkleddet skal matkontaktmaterialer følges av en samsvarserklæring (skriftlig erklæring) hvor det attesteres at matkontaktmaterialet er i overensstemmelse med kravene i regelverket .  I Norge har vi et nasjonalt krav om at alle matkontaktmaterialer skal ha en samsvarserklæring. Denne erklæringen skal være skriftlig, henvise til regelverket og tydelig vise hvilke matkontaktmaterialer den gjelder for. Les mer om krav til innholdet i en samsvarserklæring

Samsvarserklæringer for plastmaterialer

For matkontaktmateriale som består av plast, er det detaljerte regelverkskrav til samsvarserklæringen.  De spesifikke kravene til innholdet i samsvarserklæring for plast kan du lese om i vedlegg IV i plastforordningen (artikkel 15) . EUs veileder for samsvarserklæringer for matkontaktmaterialer i plast kan være til hjelp. Søk opp dokumentet: “EU Guidance on information in the plastics supply chain – in support of the implementation of Commission Regulation (EU) 10/2011 on plastic food contact materials as regards the declaration of compliance”.

Plastprodukter som inneholder plantebaserte tilsetningsstoffer

På markedet kan vi i dag finne plastprodukter som er tilsatt plantebasert fyllstoff av for eksempel hvetestrå, bambus, tre osv. Dette gjelder eksempelvis kjøkkenartikler som kopper, boller, bestikk, tallerkener osv., også produkter som er beregnet for barn. Noen av disse produktene markedsføres gjerne som alternativer til plast, men inneholder for eksempel melamin. Melamin er plast. Materialer og gjenstander som består av melamin, må derfor følge regelverket som gjelder for plastmaterialer.

I plastmaterialer er det kun lov å bruke plantebaserte tilsetningsstoffer som er godkjent og oppført i vedlegg I til plastforordningen. Av plantebaserte tilsetningsstoffer er tremel og -fiber (FCM nr. 96) p.t. tillatt å bruke. Plastprodukter som inneholder f.eks. bambus, mais og hvetestrå er derfor ikke i henhold til regelverket for matkontaktmaterialer i plast (Forordning (EU) nr. 10/2011). Se mer informasjon om dette her.

Omsetning, produksjon og import av slike produkter er derfor ikke tillatt.

NB. Dette gjelder kun for plast som er tilsatt bambusmel eller -fiber. «Rene» bambusprodukter der bambus er brukt i sin helhet, uten plasttilsetning, er tillatt.

Import av kjøkkenartikler produsert i Kina eller Hongkong

Importerer du kjøkkenartikler i plast fra Kina eller Hong Kong, må du være oppmerksom på at de må oppfylle bestemte regler. Det stilles særskilte krav ved import av kjøkkenartikler i polyamid- (nylon) og melamin-plast som er produsert i eller med opphav fra Kina og Hong Kong, og som er beregnet å komme i kontakt med næringsmidler.

  • Forsendelsene skal forhåndsvarsles til Mattilsynet på eget skjema senest to dager før ankomst og fremstilles for kontroll på utpekt kontrollsted (Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn, Borg havn eller Larvik havn).
  • Med forhåndsvarslingen skal det følge en erklæring med laboratorierapport som angir verdien av migrasjon av primære aromatiske aminer (PAA) og formaldehyd.

Gå til skjema for forhåndsvarslingen og kontaktinformasjon til kontrollstedene

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer