Kva med stadige endringar i val av utanlandske produsentar? Må desse endringane meldast til Mattilsynet?

Publisert 09.10.2012     Sist endret 09.10.2012

Det er viktig at verksemda fører opp alle land som det importerast frå, og at denne informasjonen koplast til produsent.

Dersom det i periodar ikkje importerast frå ein eller fleire produsentar i eit land, vil Mattilsynet anbefale at verksemda utviser eitt visst skjønn når det gjeld behovet for å sende inn nytt meldeskjema. Det er uansett betre å føre opp for mange produsentar og land enn for få.

Fant du det du lette etter?