Kva med stadige endringar i val av utanlandske produsentar? Må desse endringane meldast til Mattilsynet?


Publisert 09.10.2012 | Sist endret 09.10.2012

Det er viktig at verksemda fører opp alle land som det importerast frå, og at denne informasjonen koplast til produsent.

Dersom det i periodar ikkje importerast frå ein eller fleire produsentar i eit land, vil Mattilsynet anbefale at verksemda utviser eitt visst skjønn når det gjeld behovet for å sende inn nytt meldeskjema. Det er uansett betre å føre opp for mange produsentar og land enn for få.

Fant du det du lette etter?