Faktaartikkel

Matkontaktmaterialer av plast som inneholder bambus er ikke tillatt

Publisert 17.12.2020     Sist endret 25.06.2021

EU-kommisjonen har avklart at matkontaktmaterialer av plast som inneholder plantebasert fyllstoff som f.eks. bambus ikke er tillatt. De er derfor ikke lov å importere eller produsere, og virksomheter som selger slike produkter må ta disse ut av sitt sortiment. «Rene» bambusprodukter, hvor bambus er brukt i sin helhet uten plasttilsetning, er fortsatt tillatt.

I de siste årene har det vært en økning i matkontaktmaterialer som består av plast, men som også inneholder bambus eller andre finfordelte naturmaterialer som fyllstoff. Eksempel på dette er kjøkkenartikler eller service som tallerkener, boller og kaffekrus. Produktene betegnes som plast så lenge det er plasten som utgjør det strukturelle hovedinnholdet av materialet, dvs. den delen som holder materialet sammen. Andelen fyllstoff har ikke noe å si.

Det er kun tillatt å produsere matkontaktmaterialer av plast med fyllstoffer som er listet opp i vedlegg I forordning (EU) nr. 10/2011 (unionslisten), gjennomført i §2c i forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler. Det har til nå vært uklart om bambusfiber og -pulver kan komme inn under godkjenningen for tremel og -fiber (FCM nr. 96). En samlet arbeidsgruppe under EU-kommisjonen har kommet frem til at bambus ikke faller inn under «tre» på unionslisten fordi bambus er gress og ikke tre. I tillegg har den Europeiske mattrygghetsmyndigheten, EFSA, vurdert at bruk av tre og andre plantematerialer som tilsetning i matkontaktmaterialer av plast krever særskilte og enkeltvis vurderinger og tre vil derfor bli fjernet fra unionslisten. Du kan lese mer om det her:

Summary of discussions of the Expert Working Group on Food Contact Materials on the use and placing on the market of articles containing ground bamboo (europa.eu).

Det er ikke snakk om endring av regelverket. Dette er en presisering om at matkontaktmaterialer av plast tilsatt for eksempel bambus, mais og hvetestrå ikke er i henhold til matkontaktforskriften. Det er med andre ord ikke lov å omsette, produsere eller importere slike produkter. Virksomhetene må sørge for at produktene de omsetter er i tråd med regelverket, og de må om nødvendig trekke produkter fra markedet.

NB! Dette gjelder kun for plast som er tilsatt bambusmel eller -pulver. «Rene» bambusprodukter der bambus er brukt i sin helhet, uten plasttilsetning, er tillatt.

Produktene kan utgjøre en risiko for helseskade

For matkontaktmaterialer er det grenseverdier for migrasjon av formaldehyd (15 mg/kg) og melamin (2,5 mg/kg). Det har vært noen tilfeller der det er påvist betydelige overskridelser i migrasjonen av formaldehyd eller melamin. Slike produkter trekkes fra markedet og forbrukere oppfordres til ikke å bruke produktene lenger. I tillegg deles informasjon om funnene i det europeiske meldesystemet for utveksling av informasjon om helsefarlig mat og fôr (RASFF).

Melamin kan gi skader på nyrene. Det har tidligere vært noen forgiftningstilfeller med melamin, blant annet fra forurenset morsmelk i Kina i 2008. Mengdene melamin var imidlertid betydelig høyere enn det som er funnet i matkontaktmaterialer. Formaldehyd er kreftfremkallende ved inhalasjon. Det er klassifisert som et CMR-stoff i kategori 1B.

Produkter hos forbruker

Mattilsynet vet ikke hvor mange matkontaktmaterialer bestående av plast og bambus som har vært omsatt på det norske markedet som kan utgjøre en risiko for helsefare. I 2019 gjorde Mattilsynet analyser av 19 produkter og vi fant overskridelser av melamin i to produkter (10 %). Disse produktene ble trukket fra markedet. Mattilsynet har i tillegg mottatt noen meldinger på enkelte produkter gjennom det europeiske meldesystemet for helsefarlige produkter, RASFF. Disse produktene er også trukket fra markedet. Informasjon om helsefarlige produkter er gitt her:

Tilbaketrekkinger | Verktøy | matportalen.no - Informasjon om sunn og trygg mat fra offentlige myndigheter.

Er du i tvil om produktet ditt er trygt kan du ta kontakt med utsalgsstedet hvor du kjøpte disse produktene for å få informasjon om de er trygge med tanke på avgivelse av melamin eller formaldehyd.

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner