Nordisk rapport om matkontaktmaterialer og internkontroll

Publisert 26.03.2008     Sist endret 06.11.2012

Internkontroll, og dokumentasjon på internkontroll, er grunnlaget for kvalitetssikring av samsvar med lovgivningen, både i maten og for matkontaktmaterialer. Nordisk råd har laget en rapport med sjekklister for å veilede om erklæring av samsvar. Målgruppen er industri, handel og private konsulenter samt inspektører hos matmyndigheter, både i Norden og i EU.

Virksomheter som produserer eller importerer matkontaktmaterialer har ansvar for å sikre og dokumentere at materialene og gjenstandene er i henhold til regelverket på området. De nordiske matmyndighetene har i et samarbeidsprosjekt utarbeidet en rapport med kravene som virksomhetene som et minimum bør stille og leve opp til for å sikre at reglene på området er overholdt. Rapporten inneholder sjekklister med minimumskrav til dokumentasjon som er nødvendig for samsvar med kravene i dokumentasjonen av internkontroll i industri og handel. Dokumentasjonen skal være grunnlaget for samsvarserklæring. En samsvarserklæring kan enten være identisk med dokumentasjon eller et sammendrag av den. Sjekklistene er utformet for å gi et utgangspunkt for industri og handel når det utvikles intern dokumentasjon og samsvarerklæring.

I forbindelse med et EU kurs for kinesiske næringsmiddelinspektører og virksomheter er det utarbeidet en utgave av den nordiske rapport på mandarin.

Norden.org: Food contact materials – in-house documentation and traceability  

Lenke til rapporten på mandarin: Norden.org: Food contact materials – in-house documentation and traceability (in Mandarin) 

Fant du det du lette etter?