Risikovurdering

Ny risikovurdering av bisfenol A fra EFSA sier ingen helsemessig risiko

Publisert 21.01.2015     Sist endret 09.04.2018

EUs risikovurderingsorgan, EFSA, har utført en ny vurdering av stoffet bisfenol A som kan finnes i matemballasje. EFSAs konklusjon er at mengden vi får i oss er ikke skadelig for helsen. Det gjelder selv for de mest utsatte gruppene som spedbarn, barn, tenåringer og kvinner i fertil alder.

Hva er Bisfenol A?

  • Bisfenol A er et stoff som brukes til å lage polykarbonat (PC), som er en hard, klar plasttype. Siden 2011 har det vært forbud mot Bisfenol A i plast til bruk i tåteflasker i EU/EØS, som et føre-var-tiltak.

  • PC kan være blandet inn i andre plasttyper og bisfenol A kan også finnes i andre plasttyper som tilsetningsstoff.

  • Bisfenol A kan være hormonforstyrrende, men en slik effekt – hvis reell – trenger ikke nødvendigvis å medføre noen helseskade.

  • Grenseverdien for bisfenol A i plast er 0,6 mg/kg

  • Bisfenol A brukes også til å lage epoksylakk som brukes i hermetikk og skrulokk

  • Bisfenol A er påvist i spormengder i andre produkter som, for eksempel, termisk papir (kassalapper) og kosmetikk.  EFSA tar nå hensyn til også disse kildene ved beregning av eksponeringen for stoffet.

EFSA har nå gjennomført en mye grundigere vurdering enn tidligere, både når det gjelder hvor mye vi utsettes for av dette stoffet og hvilke mengder som er helsemessig trygt. Ny kunnskap om forskjeller mellom forsøksdyr og mennesker samt bedre toksikologiske (læren om gifter) metoder gjør at EFSA har fastsatt den nye grensen for høyeste daglige tolererbare inntak (TDI) til 4 mikrogram per kg kroppsvekt per dag, ned fra 5 mikrogram per kg kroppsvekt per dag i utkastet som ble lagt ut på høring. Tidligere var TDI 50 mikrogram per kg kroppsvekt per dag. Ved fastsettelse av TDI legger EFSA mest vekt på effekt på nyrene. Med nåværende kunnskapsgrunnlag anser EFSA andre typer omdiskuterte effekter ved lave doser som mindre sannsynlige, men den mulige betydningen av disse ble inkludert i en usikkerhetsfaktor.

EFSAs konkusjon er at forbrukerne får i seg mye mindre bisfenol A enn tidligere antatt. De gruppene som får i seg mest bisfenol A fra mat alene, eller fra en kombinasjon av mat og andre kilder, har et inntak som ligger tre til fem ganger lavere enn TDI.

Siden både TDI og anslaget over hvor mye vi får i oss er blitt redusert vesentlig er det fortsatt betryggende sikkerhetsmargin i alle aldersgrupper. Det betyr at forbrukerne fortsatt får i seg mye mindre bisfenol A enn det som er satt som tolerabelt. 

Hvordan kommer dette å påvirke nåværende regelverk?

Grenseverdi for migrasjon av BPA fra matkontaktmaterialer av plast er per i dag 0,6 milligram/kg næringsmiddel. Denne verdi er basert på et tidligere TDI på 10 mikrogram per kg kroppsvekt per dag. I henhold til den nye TDI verdien kommer troligvis grenseverdien for migrering av BPA fra plast å reduseres tilsvarende. EFSAs resultat kommer å diskuteres i EU kommisjonens arbeidsgruppe om matkontaktmaterialer der endelig beslutt om ny grenseverdi kommer å tas.  Norske myndigheter ved Mattilsynet deltar i dette arbeidet.       

Se mer informasjon:

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Merethe Steen, seksjonsjef seksjon forbrukerhensyn, hovedkontoret, tlf.: 22 77 86 92


Kontaktinformasjon

Merethe Steen, seksjonsjef seksjon forbrukerhensyn, hovedkontoret, tlf.: 22 77 86 92