Plast i matkontaktmaterialer

Publisert 06.11.2012     Sist endret 16.08.2016

Plast er et av de mest brukte materialene i kontakt med næringsmidler. Både som gjenstander og som flerlagsmaterialer til innpakning. Det er også det materialet som har det mest detaljerte regelverket.

De spesifikke reglene knyttet til plast er å finne i forordning (EU) nr. 10/2011, som er gjennomført i matkontaktforskriftens § 2b.

I fremstillingen av plast inngår det, utover monomerer, en rekke kjemiske stoffer som plastmyknere, stabilisatorer, fargestoffer mm. De fleste av stoffene som kan brukes er på en positivliste i forordning 10/2011.

Veiledere

EU kommisjonen har utarbeidet veiledere for plastmaterialer.

Den ene veilederen omhandler generelle aspekter av plastforordning (10/2011) og omfatter for eksempel forklaringer på hva som er dekket av plastforordningen og ikke, definisjoner av begreper som er relevante i forbindelse med matkontaktmaterialer, forklaringer hvilke stoffer som inngår i Unionslisten m.m.

Union Guidelines on Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food

De har også laget en veileder som beskriver informasjonen som det er krav om skal lages og utveksles i forsyningskjeden (samsvarserklæring).

Union Guidance on Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food as regards information in the supply chain

Resirkulert plast

Plast kan også fremstilles ved gjenvinning. Anvendelse av gjenvunnet plast til kontakt med næringsmidler er omfattet av særlig regler som blant annet krever, at de råvarer som anvendes til gjenvinning skal overholde kravene i forordning 10/2011 om plast og at prosessen til fremstilling av slik plast skal være forhåndsgodkjent.

Godkjenningen gjøres etter en vurdering fra EUs matmyndighet, EFSA, som er i gang med vurderingene av søknadene som er sendt inn for eksisterende prosesser. Det forventes at vurderingen av disse eksisterende prosessene er ferdige cirka i 2014. Deretter skal Kommisjonen utarbeide et register over prosesser som er vurderte og funnet akseptable.

Fant du det du lette etter?