Samsvarserklæring (skriftlig erklæring)

Publisert 06.11.2012     Sist endret 25.09.2017

Ved omsetning i annet omsetningsledd enn detaljleddet skal matkontaktmaterialer være ledsaget av en samsvarserklæring (skriftlig erklæring) hvor det attesteres at de er i overensstemmelse med de krav forskriften fastsetter jf. matkontaktforskriften § 4a. Bestemmelsens vilkår er oppfylt når virksomheten har sørget for at samsvarserklæringen er mottatt av neste ledd i kjeden.

Det er viktig at følgende punkter er tatt med i en samsvarserklæring:

 • erklæringen må foreligge skriftlig (enten i papirform eller elektronisk) og det må fremgå hvem som har utstedt erklæringen
 • det må være gjort henvisninger til gjeldende regelverk (henvisning til EU-direktiv kan aksepteres for de deler av regelverket som er harmonisert)
 • erklæringen må inneholde informasjon som knytter erklæringen til varen (sporbarhet)
 • erklæringen skal være skrevet på norsk eller et språk som i stavemåte ligner norsk (engelsk kan også aksepteres)
 • det må komme frem hvilken type material/gjenstand det er og hvilke materiale/sammensetning produktet består av
 • anvendelsesområdet for materialet/gjenstanden og evt. bruksbegrensninger
 • Den skriftlige erklæringen bør også være signert og datert eller utstedt med en gyldighetstid

Samsvarserklæring for keramikk

Norge har blant annet nasjonalt regelverk på metaller i keramikk. I markedsføringsleddet til og med detaljhandelen skal keramiske gjenstander som ennå ikke er brakt i kontakt med næringsmidler ledsages av en samsvarserklæring, jf. matkontaktforskriften § 25a.

 

Forskriftens krav til samsvarserklæringen er:

 • navn og adresse på virksomhet som har produsert eller importert produktet
 • sporbarhet, entydig sammenheng mellom levert produkt og samsvarserklæring
 • dato for erklæringen
 • bekreftelse på at gjenstanden oppfyller regelverket

Samsvarserklæringen for plastmaterialer

I § 2c, artikkel 15 (forordning nr. 10/2011) stilles det spesifikke og mer detaljerte krav til samsvarserklæringen for plastmaterialer.

EUs veileder for utarbeidelse av samsvarserklæringer i forsyningskjeden.

Nordisk sjekkliste på matkontaktmaterialer

Det er utarbeidet en Nordisk sjekkliste som er ment som veiledning når virksomheter lager eller kontrollerer samsvarserklæring og underliggende dokumentasjon. Sjekklisten inneholder flere maler. De ulike malene inneholder sjekkpunkter med minimumskravene for en samsvarserklæring for alle typer materialer. Eksempler på underliggende dokumentasjon for hvert punkt er også gitt.

Hvert ledd i kjeden, fra produsenter av kjemikalier og andre råvarer til matprodusenter, kan bruke malene for å sjekke samsvarserklæringene fra sine leverandører og for å utarbeide samsvarserklæringer til sine kunder.

Arbeidet har blitt finansiert av Nordisk arbeidsgruppe for kosthold, mat og toksikologi (NKMT) under Nordisk ministerråd.

Nordisk sjekkliste på matkontaktmaterialer.

Fant du det du lette etter?