Trykkfarger

Publisert 19.02.2016     Sist endret 10.10.2017
Trykkfarger til emballasje
Foto: Colourbox.com

Trykkfarger brukes i trykk på mange forskjellige typer materialer og gjenstander i kontakt med mat. De brukes normalt på de ytre lagene av matkontaktmaterialene, eller mellom en av de ytre lagene i et flerlagsmaterial.

Mer enn fem tusen forskjellige kjemikalier benyttes i produksjonen av trykkfarger. En mindre andel av stoffene er evaluert av EFSA og fastlagt restriksjoner med spesifikk migrasjonsgrense (SML). I tillegg er de fleste av trykkfargekjemikaliene på bransjens lister ikke fullstendig risikovurdert og toksikologiske data kan være sparsomme. Men industrien og handel har plikt til å bevise at de er trygge i bruk og offentlig matkontroll skal kontrollere at bruken er trygg.

Rammeforordningens (1935/2004) artikkel 3 regulerer trykkfarger ved at det eksempelvis ikke skal migrere stoffer over i maten som kan gi helsefare. I tillegg reguleres trykkfarger i EUs forordning som omfatter GMP (2023/2006), der det forutsettes at trykkfarger påføres på den siden av materialet som ikke skal komme i direkte kontakt med maten.

Nordisk veileder på trykkfarger

Gjennom et nordisk samarbeidsprosjekt i regi av Nordisk ministerråd er det laget en rapport om bruk av trykkfarger til matkontaktmaterialer; Food contact materials and articles: Printing Inks. Check lists for compliance in industry and trade and control by food inspection.

Bakgrunnen for å utarbeide en rapport på trykkfarger brukt på matkontaktmaterialer er blant annet at det er et forholdsvis komplisert område, med behov for veiledning og sjekklister både for industri og handel, og for myndighetene. I tillegg er det behov for å få mer ensartede krav og tilsyn med dette området når det gjelder internkontroll og tilsyn.

Med denne rapporten ønsket man å bidra til utviklingen av et bedre tilsyn på området og mer fokus og bedre kvalitet på intern-kontrollen.

Se også bransjens (EuPIA) egen veileder

Fant du det du lette etter?