Regelverksprosess

Endring i regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum

Publisert 19.11.2018     Sist endret 11.01.2021

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ba Mattilsynet om å utarbeide et forskriftsutkast som tillater begrenset omsetning av rå melk og rå fløte til konsum. Departementet har besluttet å ikke endre regelverket med bakgrunn i høyt vern av forbrukerens helse.

Reglene for omsetning av rå melk forblir uendret 

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Vi vil hente innspill fra berørte parter som vitenskapsmiljø, næring og forbrukerorganisasjoner. Vi oppfordrer alle som vil være med å påvirke utarbeidelsen av nytt regelverk om å følge med og gi innspill til regelverksprosessen. Alle skriftlige innspill blir offentliggjort.

 

 19.02.2019
Se innspillene (37)
Lukk
 
Avsluttet

Regler for omsetning av rå melk forblir uendret

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Margrethe Hovda Røed, seniorrådgiver, hovedkontoret, avdeling mat, seksjon hygiene og drikkevann, tlf. 22 77 86 20.

Ragnhild Gray Steineger, seniorrådgiver (jurist), hovedkontoret, avdeling mat, seksjon hygiene og drikkevann, tlf. 22 77 88 35.