Krav til lokaler, utstyr, drift og kompetanse for meieri


Publisert 04.01.2013 | Sist endret 07.12.2016
Inne på et meireri står en tank med melk
Foto: Mattilsynet

For å få trygg matproduksjon er det nødvendig å ha riktige lokaler og utstyr, rett kompetanse og god hygiene (grunnforutsetninger). Dette skal være en integrert del av den daglige driften.

Vannet dere bruker, skal ha drikkevannskvalitet. Dere skal også ha kontroll med vannet i internt ledningsnett.  I tillegg skal dere ha nok varmt og kaldt vann til å dekke behovet deres. Se mer informasjon om drikkevann på: Vannkapasitet og vannkvalitet

Hvis dere har egen vannforsyning, må dere ha ekstra kontroll med tilførselen av drikkevann.

Les mer om vannforsyning:

Vannverk

Lokalmat: Drikkevann fra egen vannkilde

Les mer om trygg matproduksjon:

Lokalmat: Melkeprodukter

Trygg mat - Grunnleggende krav til hygiene (PDF)

Lokalmat: Krav i regelverket 

Regelverk og veiledning

Fant du det du lette etter?