Mikrobiologisk kontroll av pasteuriserte og upasteuriserte melkeprodukter 2010-2016

Publisert 20.06.2017     Sist endret 20.06.2017

Mattilsynet gjennomførte i 2016 prøveuttak av et utvalg av oster og andre melkeprodukter på det norske markedet og analysert dem for ulike mikroorganismer. Mattilsynet har også tidligere år tatt prøver av melkeprodukter, som har blitt analysert for Listeria monocytogenes. Disse programmene er inkludert i denne rapporten.

Hva undersøkte vi:Melkeprodukter.
Tidsrom:2010-2016
Hva lette vi etter:Smittestoffer.
Hva fant vi:

Den mikrobiologiske kvaliteten for melkeprodukter generelt er god.  Likevel ser vi at det er mikrobiologiske utfordringer i tilknytning til upasteuriserte melkeprodukter. Det ble isolert STEC fra fire av 82 prøver (snaut 5 %). Dette var produkter fra tre norske virksomheter og en fra EU.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner