Tilsynsrapport

Rapport fra Mattilsynets satsning på melk i småskala

Publisert 04.12.2009     Sist endret 14.01.2013

I 2008 og 2009 har Mattilsynet hatt småskalaproduksjon og mattrygghet som et satsingsområde. Tilsynet har gjennomgått en kompetanseheving, og resultatet av satsingen har blitt en retningslinje for tilsynet.

Hva er småskala?

Småskala matproduksjon er et politisk begrep. Det er knyttet opp mot målsettingen om levende landbruk og positiv utvikling med god utnyttelse av gårdens ressurser. Møtet med Mattilsynet kan oppleves svært ulikt for en liten virksomhet med tradisjonell matproduksjon, og en større virksomhet som driver i stor skala. For å bidra til verdiskapning for små virksomheter, og samtidig sikre trygg mat, fører derfor Mattilsynet et forenklet tilsyn med småskalabedrifter.

Mattilsynets region Buskerud, Vestfold og Telemark har hatt ansvaret for å koordinere arbeidet og har ledet en arbeidsgruppe som har vært ansvarlig for gjennomføringen.

Positivt samarbeid

Mattilsynet har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med næringen. Innovasjon Norge har bidradd spesielt til dette. I 2008 ble det arrangert en dialogkonferanse hvor formålet var å bedre forståelse mellom næringslivet og Mattilsynet. Det har også vært viktig å lære hvordan hygieneregelverket praktiseres i andre europeiske land. Det ble derfor gjennomført en studietur til Sveits og Italia i 2008.

Ansvar for trygg småskala mat

Det er produsenten som har ansvar å sikre at maten er trygg, gjennom kunnskap om egen prosess og styring med den. Mattilsynet skal føre tilsyn med at produsenten følger opp sitt ansvar. Det skal bidra til trygg mat og verdiskaping.

Retningslinjen

I ” Retningslinje for tilsyn i småskala melkevirksomheter”, er det vektlagt tilsyn med produksjonsprosessene og styringen med farer i produksjonen. I tillegg hjelp til hvordan tilsynet skal kartlegge produsentenes kompetanse om sin produksjon. Mattilsynets inspektører har fått opplæring og det er gjennomført erfaringsutveksling med sikte på å koordinere tilsynet.

- Gjennom opplæringen av Mattilsynets inspektører og retningslinjen for tilsyn med småskala melkevirksomheter mener vi at det er lagt et godt grunnlag for å arbeide mot målet om enhetlig tilsyn, sier May Britt Dahle.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

May Britt Dahle, seniorrådgiver Regionkontoret for Buskerud, Vestfold, Telemark. Tlf. 35 06 17 15, mobil 992 29 842.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

May Britt Dahle, seniorrådgiver Regionkontoret for Buskerud, Vestfold, Telemark. Tlf. 35 06 17 15, mobil 992 29 842.