Tilsyn med meierier i 2021

Publisert 26.03.2021     Sist endret 15.04.2021

Vi skal utføre tilsyn for å undersøke hvordan meieriene etterlever hygieneregelverket inkludert mikrobiologiske kriterier. Vi utfører revisjon hos hovedkontorene i 2020/2021 og verifikasjonstilsyn i meieriene i 2021.

Dette ser vi etter

Vi vil sjekke meierienes etterlevelse av rutiner laget av konsernets hovedkontor. Temaet vil være å undersøke hvordan meieriene håndterer og lagrer næringsmidler. I tillegg vil vi se på om mikrobiologiske kriterier etterleves for produktprøver og miljøprøver. Ved gjennomgang av fareanalysen vil vi ha fokus på kjemiske farer. Forebygging av fare, varsling og iverksetting av tiltak vil være et annet kravpunkt som vi vil se på under inspeksjonen. Ved enkelte av anleggene vil vi i tillegg se på lokaler, ansvaret til driftsansvarlige og råvarer og ingredienser.

Dette bør dere være forberedt på

Under tilsyn i meieriene vil vi se på om de etterlever hygieneregelverket inkludert mikrobiologiske kriterier, vi vil gå igjennom aktuelle rutiner og se om de er i samsvar med regelverket og om de etterleves i praksis.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Alle meieri som er tilknyttet kjede/konsern må være forberedt på tilsyn. Hensikten med konsern- og kjedetilsyn er å oppnå bedre effekt av tilsynet med mindre bruk av ressurser da hovedkontorene ofte gir føringer til sine underliggende enheter.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer