Veiledere

Publisert 02.12.2019     Sist endret 06.03.2020

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder til mateksportforskriften 14.07.2020 PDF
Veileder om sporbarhet for næringsmidler 28.01.2020 PDF

Regelverk og veiledning