Veiledere

Publisert 02.12.2019     Sist endret 03.05.2021

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder til mateksportforskriften 14.07.2020 PDF
Veileder om sporbarhet for næringsmidler 28.01.2020 PDF
FSMS-HACCP veileder for gjennomføring av styringssystem for mattrygghet 31.10.2019 PDF

Regelverk og veiledning