Faktaartikkel

Det er to måter å søke ny mat-godkjenning på

Publisert 14.03.2019     Sist endret 15.03.2019

Det finnes to prosedyrer for å søke godkjenning av ny mat.

Den vanlige søknadsprosedyren er beskrevet i ny mat-forordningens artikkel 10, og kalles ofte artikkel 10-prosedyren.

Les mer om den normale søknadsprosedyren, krav til informasjon i søknader og hvordan søknader behandles her:

Normal søknadsprosedyre (artikkel 10) 

For ny mat som tradisjonelt har vært brukt over lang tid i land utenfor EU/EØS-området, og uten at det er påvist helseskader, finnes det en enklere godkjenningsprosedyre. Denne er beskrevet i ny mat-forordningens artikkel 14.

Les mer om søknadsprosedyren for tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland, krav til informasjon i søknader og hvordan søknader behandles her:

Tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland (artikkel 14) 

Alle søknader om godkjenning av ny mat skal sendes til EU-kommisjonen. De skal sendes elektronisk via EU-kommisjonens nettsider («e-submission»).

Du finner disse kravene i Forskrift om ny mat § 1, jf. forordning 2015/2283 artikkel 10 eller artikkel 14.

Fant du det du lette etter?