Faktaartikkel

Er du usikker på ny mat-status?

Publisert 25.02.2019     Sist endret 21.05.2021

Det er du som skal omsette et næringsmiddel som skal bevise om et næringsmiddel er ny mat eller ikke – dvs. om det faller innenfor virkeområdet til ny mat-forordningen. Se nærmere informasjon under Virksomheten skal bevise ny mat-status.

Om et næringsmiddel er ny mat, må vurderes opp mot definisjonen av ny mat. I artikkelen Hvordan vurdere om et næringsmiddel er ny mat? finner du informasjon om hvordan du kan gå fram for å vurdere om et næringsmiddel er ny mat.

Hvis du etter å ha vurdert tilgjengelig informasjon fortsatt er usikker, skal du kontakte det medlemslandet hvor du først har til hensikt å omsette næringsmiddelet. Du må skaffe den informasjonen som er nødvendig for at medlemslandet kan avgjøre ny mat-status.

Forordning (EU) 2018/456 (se § 1d i ny mat-forskriften) gir nærmere regler om prosedyrene for konsultasjonsprosessen for avgjørelse av ny mat-status. Her finnes blant annet følgende krav:

  • Du skal kontakte bare ett land med forespørsel om ny mat-status. Dette gjelder også om du har tenkt å omsette næringsmiddelet i flere land.
  • Hvilken informasjon og dokumentasjon en slik forespørsel skal inneholde og hvordan informasjonen skal presenteres:
    - Et følgebrev som skal skrives i henhold til malen i vedlegg 1
    - Dokumentasjon og informasjon om næringsmiddelet i henhold vedlegg 2
    - Virksomheten kan be om at enkelte deler av dokumentasjonen holdes konfidensiell, men opplysninger om søkeren, næringsmiddelets navn og beskrivelse og oppsummeringen av studiene kan ikke være konfidensielle

Forordningen inneholder også regler om hvordan landet skal vurdere forespørselen om ny mat-status, inkludert frist for når landet må konkludere, og informasjon og offentliggjøring av avgjørelsen.

I Norge er det Mattilsynet som er ansvarlig myndighet for å avgjøre ny mat-status ved formelle forespørsler etter konsultasjonsprosessen (se ny mat-forskriften § 2). Slike forespørsler om ny mat-status skal inntil videre stiles til og behandles av hovedkontoret, seksjon kjemisk mattrygghet.

Du finner kontaktinformasjonen til myndighetene som er ansvarlig for konsultasjonsprosessen i andre EØS-land på EU-kommisjonens nettsider: Contact details of the EU countries' authorities responsible for the consultation process on novel food status of a food.

En oversikt over avgjørelser som er tatt om ny mat-status, finnes på EU-kommisjonens nettsider Consultation process on novel food status.

Fant du det du lette etter?