Faktaartikkel

Hva er ny mat?

Publisert 25.02.2019     Sist endret 05.03.2019

Ny mat er definert i ny mat-forordningen (se forskrift om ny mat § 1, jf. forordning 2015/2283 artikkel 3 pkt. 2a). Norsk oversettelse av ny mat-forordningen ligger vedlagt som hjelpetekst i ny mat-forskriften.

Ny mat-definisjonen

Ny mat er et ethvert næringsmiddel som ikke i vesentlig grad har blitt brukt til konsum hos mennesker innenfor EØS før 15. mai 1997, uavhengig av datoene for medlemsstatenes tiltredelse til Unionen – og som faller inn under minst én av de ti kategoriene nedenfor:

 1. Næringsmidler med en ny eller med hensikt endret molekylstruktur, hvor den strukturen ikke har blitt brukt som, eller i, et næringsmiddel i EØS før 15. mai 1997

  Eksempel på godkjent ny mat i denne kategorien:
  • Salatrim (modifiserte triacylglycerider)

   
 2. Næringsmidler som består av, er isolert fra eller produsert fra mikroorganismer, sopp eller alger

  Eksempler på godkjent ny mat i denne kategorien:
  • Olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. med høyt innhold av DHA og EPA
  • Lykopen fra soppen Blakeslea trispora

   
 3. Næringsmidler som består av, er isolert fra eller produsert fra materiale av mineralsk opprinnelse
   
 4. Næringsmidler som består av, er isolert fra eller produsert fra planter eller deres deler, unntatt når næringsmiddelet har en historie med trygg bruk innen Unionen og består av, er isolert fra eller produsert fra en plante eller en varietet av den samme arten som er oppnådd ved
  a. tradisjonelle formerings- eller avlsmetoder som har blitt brukt i matproduksjon innen Unionen før 15. mai 1997, eller
  b. ikke-tradisjonelle formerings- eller avlsmetoder som ikke har blitt brukt i matproduksjon innen Unionen før 15. mai 1997, når disse metodene ikke fører til vesentlige endringer i sammensetningen eller strukturen til næringsmiddelet og påvirker dets ernæringsverdi, metabolisme eller nivå av uønskede stoffer

  Eksempel på godkjent ny mat i denne kategorien:
  • Tørket fruktkjøtt fra Adansonia digitata (apebrød/baobab)
  • Epigallokatekingallat som renset ekstrakt av grønne teblader (Camellia sinensis)
  • Olje av Echium plantagineum

   
 5. Næringsmidler som består av, er isolert fra eller produsert fra dyr eller deres deler, unntatt dyr som er oppnådd ved tradisjonelle formerings- eller avlsmetoder som har blitt brukt i matproduksjon innen Unionen før 15. mai 1997 og næringsmidlene fra disse har en historie med trygg bruk innen Unionen
   
 6. Næringsmidler som består av, er isolert fra eller produsert fra cellekulturer eller vevskulturer fra dyr, planter, mikro-organismer, sopp eller alger
   
 7. Næringsmidler som er et resultat av en produksjonsprosess som ikke har blitt brukt i matproduksjon innen Unionen før 15. mai 1997, som fører til vesentlige endringer i sammensetningen eller strukturen til næringsmiddelet og påvirker dets ernæringsverdi, metabolisme eller nivå av uønskede stoffer
   
 8. Næringsmidler som består av industrielt framstilt nanomateriale som definert i den reviderte forordningen (i artikkel 3, punkt f)
   
 9. Vitaminer, mineraler og andre stoffer brukt i overensstemmelse med direktiv 2001/46/EF, forordning (EF) nr. 1925/206 eller forordning (EU) nr. 609/2013, hvor
  a. det har blitt benyttet en produksjonsprosess som ikke har blitt brukt i næringsmiddelproduksjon innen Unionen før 15. mai 1997 (som referert til i punkt vii)
  b. de inneholder eller består av industrielt framstilt nanomateriale som definert i den reviderte forordningen (i artikkel 3, punkt f)
   
 10. Næringsmidler som utelukkende har blitt brukt i kosttilskudd innen Unionen før 15. mai 1997, hvor det skal brukes i andre næringsmidler enn kosttilskudd (slik det er definert i artikkel 2 a) i direktiv 2002

Brukt i vesentlig grad

Ny mat-definisjonen sier at ny mat er næringsmidler som ikke i vesentlig grad har blitt brukt til konsum hos mennesker innenfor EØS før 15. mai 1997.

Det er utarbeidet en veiledning som hva som anses som «bruk i vesentlig grad», som ligger på EU-kommisjonens nettsiderInformation and Guidance Document «Human Consumption to a Significant Degree (PDF, 2009)

Ny mat-reglene gjelder ikke for noen typer næringsmidler

Reglene om ny mat gjelder ikke for genmodifiserte næringsmidler, næringsmiddelenzymer, tilsetningsstoffer, aromaer og ekstraksjonsmidler (se forskrift om ny mat § 1, jf. forordning 2015/2283 artikkel 2 pkt. 2).

Det gjelder egne godkjenningsordninger og bestemmelser for alle disse næringsmidlene.

Fant du det du lette etter?