Faktaartikkel

Hvilken dokumentasjon må jeg legge ved søknaden?

Publisert 14.03.2019     Sist endret 14.03.2019

Ny mat-forskriften stiller krav til hva slags dokumentasjon du må vedlegge en søknad om godkjenning av ny mat.

Hvis du skal søke godkjenning etter den vanlige prosedyren (artikkel 10-prosedyren), finnes kravene i Forskrift om ny mat § 1, jf. forordning 2015/2283 artikkel 10, og § 1 a, jf. forordning 2017/2469.

Hvis du skal søke godkjenning om et tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland, finnes kravene i Forskrift om ny mat § 1, jf. forordning 2015/2283 artikkel 14, og § 1 a, jf. forordning 2017/2468 artikkel 3, 4, 5 og 6.

Se også nærmere informasjon om søknadsprosedyrene og krav til dokumentasjon ved søknader om ny mat under «Det er to måter å søke ny mat-godkjenning på».

Fant du det du lette etter?