Ny mat med databeskyttelse

Publisert 14.03.2019     Sist endret 14.03.2019

Nyutviklet vitenskapelig dokumentasjon eller vitenskapelige data kan innvilges beskyttelse i en periode på 5 år etter godkjenning. En forespørsel om databeskyttelse må dokumenteres.

Det kan ikke innvilges databeskyttelse for meldinger eller søknader om godkjenning for tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland.

Hvis det er innvilget databeskyttelse:

  • Kan nyutviklet vitenskapelig dokumentasjon eller vitenskapelige data i tidsperioden på 5 år ikke brukes som grunnlag i senere søknader, med mindre søkeren selv tillater dette.
  • Er produktet bare godkjent omsatt av den aktuelle søkeren i de 5 årene databeskyttelsen varer, med mindre

- en senere søker får godkjenning for et tilsvarende produkt med egen dokumentasjon

- eller det er gjort en avtale med den opprinnelige søkeren.

En forespørsel om databeskyttelse skal innvilges av kommisjonen hvis følgende vilkår er oppfylt:

  • Den vitenskapelige dokumentasjonen var underlagt eiendomsrett når søknaden ble sendt
  • Søkeren hadde enerett til å kunne vise til den vitenskapelige dokumentasjonen som var underlagt eiendomsrett da den første søknaden ble sendt
  • Det ikke ville vært mulig for EFSA å risikovurdere søknaden og dermed godkjenne søknaden, uten at søkeren hadde lagt fram denne vitenskapelige dokumentasjonen.

Godkjent ny mat med innvilget databeskyttelse skal inneholde følgende informasjon i en egen kolonne i unionslisten:

  • Datoen for oppføringen av det nye næringsmiddelet i unionslisten
  • At oppføringen i unionslisten er basert på vitenskapelig dokumentasjon og vitenskapelige data underlagt eiendomsrett som er beskyttet
  • Søkerens navn og adresse
  • Angivelse at det nye næringsmiddelet i de 5 årene databeskyttelsen varer, bare er godkjent omsatt av den aktuelle søkeren, med mindre

- en senere søker får godkjenning for det nye næringsmiddelet på grunnlag av annen vitenskapelig dokumentasjon enn den som er innvilget databeskyttelse, eller

- etter avtale med den opprinnelige søkeren.

  • Datoen for når databeskyttelsen opphører.

Det kan ikke innvilges fornyet databeskyttelse for vitenskapelig dokumentasjon som allerede er beskyttet.

Ny mat-forordningen inneholder framgangsmåte for når en søker ønsker å søke både om godkjenning som ny mat og en helsepåstand, og samtidig ber om databeskyttelse (2015/2283, artikkel 28).

Du finner disse kravene i Forskrift om ny mat § 1, jf. forordning 2015/2283 artikkel 26, 27 og 28.

Fant du det du lette etter?