Oppdatering av unionslisten over ny mat (Juli 2021)

Publisert 01.07.2021     Sist endret 20.08.2021

EUs forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018.

EU-kommisjonen fastsatte i forordning (EU) 2017/2470 en første versjon av unionslisten over ny mat. Denne første versjonen av unionslisten inneholder alle godkjenningene som ble gitt i henhold til den gamle ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97). Unionslisten over ny mat er gjennomført i ny mat-forskriften. Unionslisten over ny mat kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

EU har vedtatt to nye forordninger som endrer forordning (EU) 2017/2470 om unionslisten over ny mat:

  • Forordning (EU) 2021-668 som godkjenner endring av bruksbetingelser for Chiafrø (Salvia hispanica) etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Forordning (EU) 2021-670 som godkjenner olje fra Schizochytrium sp. (stammen WZU477, som tilhører arten Schizochytrium limacinum) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Nedenfor beskrives gangen i arbeidet med å gjennomføre forordningene ovenfor i norsk rett. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høring av forskrift som gjennomfører 2 nye forordninger som vil endre unionslisten over ny mat (forordning (EU)2017/2470), i norsk rett.

 

Høringsfrist 09.07.2021
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

EØS komiteen vedtok å innlemme forordning (EU)2021/668 og forordning (EU) 2021/670 i EØS avtalen.

Dato ikke bestemt 09.07.2021
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften gjennomfører forordningene (EU) 2021/668 og (EU) 2021/670 i norsk rett. Forskrift 12. juli 2021 nr. 2410 om endring i forskrift om ny mat er kunngjort på lovdata.no

 12.07.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver seksjon kjemisk mattrygghet Svanhild Vaskinn. Tlf: 22 77 89 69