Oppdatering av unionslisten over ny mat (September 2021)

Publisert 02.09.2021     Sist endret 03.09.2021

EUs forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018.

EUs forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018.

EU-kommisjonen fastsatte i forordning (EU) 2017/2470 en første versjon av unionslisten over ny mat. Denne første versjonen av unionslisten inneholder alle godkjenningene som ble gitt i henhold til den gamle ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97). Unionslisten over ny mat er gjennomført i ny mat-forskriften. Unionslisten over ny mat kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

EU har vedtatt syv nye forordninger som endrer forordning (EU) 2017/2470 om unionslisten over ny mat:

  • Forordning (EU) 2021/882 som godkjenner tørkede larver fra stor melbille (Tenebrio molitor) (gule melormer) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Forordning (EU) 2021/900 som godkjenner endring av bruksbetingelser for Galakto-oligosakkarider (GOS) etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Forordning (EU) 2021/912 som godkjenner endring av spesifikasjoner for Lakto-N-neotetraose etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Forordning (EU) 2021/1318 som korrigerer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 som fastsetter unionslisten over ny mat, kommisjonsbeslutning 2008/968/EF som godkjenner arakidonsyrerik olje fra Mortierella alpina som ny mat ingrediens og gjennomføringsforordning (EU) 2020/484 som godkjenner lakto-N-tetraose som ny mat
  • Forordning (EU) 2021/1319 som godkjenner endringer i spesifikasjonene for ny mat ingrediensen korianderfrøolje fra Coriandrum sativum og som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Forordning (EU) 2021/1326 som godkjenner olje fra Schizochytrium sp. (stamme FC-3204) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Forordning (EU) 2021/1377 som godkjenner endring av bruksbetingelser for Astaxanthin-rik oleoresin fra algen Haematococcus pluvialis etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Nedenfor beskrives gangen i arbeidet med å gjennomføre forordningene ovenfor i norsk rett. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 23.09.2021
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

Forordningene må vedtas i EØS-komiteen før de kan innlemmes i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Ikke bestemt 
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften kunngjøres på lovdata.no. Det vil legges en lenke her.

Ikke bestemt 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver seksjon kjemisk mattrygghet Svanhild Vaskinn. Tlf: 22 77 89 69