Oppdatering av unionslisten over ny mat (September 2021)

Publisert 02.09.2021     Sist endret 31.05.2022

EUs forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018.

EUs forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018.

EU-kommisjonen fastsatte i forordning (EU) 2017/2470 en første versjon av unionslisten over ny mat. Denne første versjonen av unionslisten inneholder alle godkjenningene som ble gitt i henhold til den gamle ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97). Unionslisten over ny mat er gjennomført i ny mat-forskriften. Unionslisten over ny mat kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

EU har vedtatt syv nye forordninger som endrer forordning (EU) 2017/2470 om unionslisten over ny mat:

  • Forordning (EU) 2021/882 som godkjenner tørkede larver fra stor melbille (Tenebrio molitor) (gule melormer) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Forordning (EU) 2021/900 som godkjenner endring av bruksbetingelser for Galakto-oligosakkarider (GOS) etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Forordning (EU) 2021/912 som godkjenner endring av spesifikasjoner for Lakto-N-neotetraose etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Forordning (EU) 2021/1318 som korrigerer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 som fastsetter unionslisten over ny mat, kommisjonsbeslutning 2008/968/EF som godkjenner arakidonsyrerik olje fra Mortierella alpina som ny mat ingrediens og gjennomføringsforordning (EU) 2020/484 som godkjenner lakto-N-tetraose som ny mat
  • Forordning (EU) 2021/1319 som godkjenner endringer i spesifikasjonene for ny mat ingrediensen korianderfrøolje fra Coriandrum sativum og som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Forordning (EU) 2021/1326 som godkjenner olje fra Schizochytrium sp. (stamme FC-3204) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
  • Forordning (EU) 2021/1377 som godkjenner endring av bruksbetingelser for Astaxanthin-rik oleoresin fra algen Haematococcus pluvialis etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Nedenfor beskrives gangen i arbeidet med å gjennomføre forordningene ovenfor i norsk rett. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 23.09.2021
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

EØS-komiteen vedtok å innlemme forordning (EU) 2021/882, forordning (EU) 2021/900, forordning (EU) 2021/912 og forordning (EU) 2021/1377 i EØS-avtalen

 10.12.2021
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften gjennomfører forordningene (EU) 2021/882, (EU) 2021/900, (EU) 2021/912 og (EU) 2021/1377 i norsk rett.

Forskrift 13. desember 2021 nr. 3517 om endring i forskrift om ny mat er kunngjort på lovdata.no.

 13.12.2021
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

EØS komiteen vedtok å innlemme forordning (EU)2021/1318, forordning (EU) 2021/1319 og forordning (EU) 2021/1326 i EØS avtalen.

 29.04.2022
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften gjennomfører forordningene (EU) 2021/1318, (EU) 2021/1319 og (EU) 2021/1326 i norsk rett. Forskrift 02. mai 2022 nr. 853 om endring i forskrift om ny mat er kunngjort på lovdata.no

 02.05.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver seksjon kjemisk mattrygghet Svanhild Vaskinn. Tlf: 22 77 89 69