Faktaartikkel

Unionslisten over ny mat kan endres

Publisert 12.03.2019     Sist endret 12.03.2019

Unionslisten kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Endringer i unionslisten skjer ved egne forordninger som endrer forordning 2017/2470 (den opprinnelige unionslisten).

Slike endringer av unionslisten sendes på høring i Norge før de innarbeides i ny mat-forskriften § 1 b. Informasjon om endringer i ny mat-forskriften legges ut på temasidene om ny mat under Regelverk under utvikling.

Ny mat-forskriften er vedlagt en hjelpetekst, som skal gjøre det lett å finne fram til ordlyden i de forordningene som er gjennomført. Denne teksten er kun til informasjon, og er ikke en del av forskriften. Hjelpeteksten inneholder en norsk oversettelse av alle forordningene i forskriften. I hjelpeteksten for forordning 2017/2470 (den opprinnelige unionslisten) framgår det hvilke forordninger som har endret forordning 2017/2470. Endringene er innarbeidet i tabellene i unionslisten, slik at denne gir en samlet oversikt over godkjent ny mat. Dette er ment som en hjelp, og er ikke en del av forskriften.

Du finner disse kravene i Forskrift om ny mat § 1, jf. forordning 2015/2283 artikkel 9 og artikkel 12.

Fant du det du lette etter?