Faktaartikkel

Virksomheten skal bevise ny mat-status

Publisert 25.02.2019     Sist endret 25.10.2019

Det er du som skal omsette et næringsmiddel som skal bevise om et næringsmiddel er ny mat eller ikke – dvs. om det faller innenfor virkeområdet til ny mat-forordningen (se forskrift om ny mat § 1, jf. forordning 2015/2283 artikkel 4).

For å bevise at et næringsmiddel ikke er ny mat, må du kunne legge fram dokumentasjon på at det aktuelle næringsmiddelet eller ingrediensen har vært brukt til humant konsum i EØS før 15. mai 1997.

Annen bruk av et produkt eller ingrediens, for eksempel i legemidler, kosmetikk eller dyrefôr, er ikke relevant når du skal dokumentere vesentlig bruk som næringsmiddel. Det er heller ikke relevant om et næringsmiddel har blitt brukt i land utenfor EØS. At et stoff er tidligere brukt som tilsetningsstoff, aroma, næringsmiddelenzym med teknologisk hensikt ekstraksjonsmiddel vil heller ikke være tilstrekkelig. Informasjonen må vise bruk av det konkrete produktet/ingrediensen som næringsmiddel.

Vedlegg 2 til forordning (EU) 2018/456 (se ny mat-forskriften § 1d) inneholder en mal for hvilke opplysninger som skal legges ved en formell anmodning om fastsettelse av status som nytt næringsmiddel. Denne kan for øvrig også brukes som veiledning når du skal vurdere ny mat-status for et næringsmiddel uten å sende en formell anmodning.

Fant du det du lette etter?