Økologisk mat

Publisert 03.12.2012     Sist endret 25.01.2022

Økologisk mat er mat som er produsert og merkt i samsvar med regelverket for økologisk produksjon.

Reglane inneber blant anna strenge krav til bruk av tilsetjingsstoff og konserveringsmiddel. Økologiske produkt er dessutan framstilte utan kunstige aroma- og fargestoff. Under framstillinga av råvarene er det også strenge krav til bruk av gjødselvarer og plantevernmiddel. Det er ikkje tillate å bruke genmodifiserte produkt.

Mattilsynet er ansvarleg for utvikling og forvaltning av økologiregelverket. Debio er ansvarleg for å føre tilsyn med verksemder som produserer og vidareforedlar økologisk mat.

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Import og eksport

Se import av økologiske varer.