Tilsyn i registrerte virksomheter som produserer spiseferdig mat eller lett bedervelige næringsmidler i 2022

Publisert 31.03.2022     Sist endret 31.03.2022

Mattilsynet vil i 2022 gjennomføre fysiske tilsyn hos registrerte virksomheter som produserer spiseferdig mat eller lett bedervelige næringsmidler. Eksempel på slike produksjonsvirksomheter er produsenter av bagetter/smørbrød, salatkylling, røkt laks og ferdigvasket salat.

Dette ser vi på

  • virksomhetens farevurdering og styring med farer
  • virksomhetens prøvetakingsplan og hvordan den samsvarer med farevurderingen
  • hvordan virksomheter håndterer og lagrer næringsmidler
  • hvordan virksomheten sikrer at råvarer og ingredienser er trygge
  • hvordan virksomheter sikrer at utstyr etc holdes rent
  • hvordan virksomheten sikrer at den kan tilbaketrekke og/eller tilbakekalle helseskadelige produkter
  • sporbarhet, dvs hvordan virksomheten sikrer at de vit hvem de får råvarer fra og hvem de leverer til

Driftsansvarlig for virksomheten har et særlig ansvar for å utarbeide et styringssystem og sørge for at det fungerer i praksis.

Disse virksomhetene får tilsyn

Vi vil prioritere virksomheter som produserer spiseferdig mat eller lett bedervelige næringsmidler der det er høy risiko for vekst av bakterier.

Når skal tilsynet gjennomføres

Tilsynet skal gjennomføres i løpet av 2022.

Aktuelt regelverk, veiledere og annen nyttig informasjon

Fant du det du lette etter?