Smitte fra mat og drikke

Publisert 20.01.2013     Sist endret 20.01.2013

Mat og vann kan være en smittekilde for sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter. Når mat eller drikke gjør mennesker syke, er det viktig å finne ut hva slags smitte det er snakk om og hvor den kommer fra. Dette kan bidra til å hindre at smitten sprer seg til flere, og det blir lettere å hindre at det skjer igjen.

Virksomheter som produserer, importerer, omsetter eller serverer matvarene, har plikt til å sikre at maten er trygg å spise. Dette skal de gjøre ved å sikre at næringsmidlene beskyttes mot enhver form for forurensning som kan gjøre dem utrygge å spise. Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger de kravene som står i næringsmiddelregelverket.

Du finner mer informasjon om matsmitte og hygiene på Matportalen.no: Matsmitte og hygiene