Smitte fra mat og drikke


Publisert 20.01.2013 | Sist endret 20.01.2013

Mat og vann kan være en smittekilde for sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter. Når mat eller drikke gjør mennesker syke, er det viktig å finne ut hva slags smitte det er snakk om og hvor den kommer fra. Dette kan bidra til å hindre at smitten sprer seg til flere, og det blir lettere å hindre at det skjer igjen.

Virksomheter som produserer, importerer, omsetter eller serverer matvarene, har plikt til å sikre at maten er trygg å spise. Dette skal de gjøre ved å sikre at næringsmidlene beskyttes mot enhver form for forurensning som kan gjøre dem utrygge å spise. Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger de kravene som står i næringsmiddelregelverket.

Du finner mer informasjon om matsmitte og hygiene på Matportalen.no: Matsmitte og hygiene.

Beredskapsplan: Faglig beredskapsplan for hendelser på matområdet