Smitte fra mat og drikke

Publisert 15.02.2021     Sist endret 15.02.2021

Mat og vann kan være en smittekilde for sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter. Når mat eller drikke gjør mennesker syke, er det viktig å finne ut hva slags smitte det er snakk om og hvor den kommer fra. Dette kan bidra til å hindre at smitten sprer seg til flere, og det blir lettere å hindre at det skjer igjen.

Varsle Mattilsynet direkte på tlf. 22 40 00 00 ved utbrudd av matbåren sykdom med potensial for å smitte mange mennesker, eller mennesker med nedsatt immunforsvar. Bruk bekymringsmeldingsskjemaet  for andre tilfeller.

Virksomheter som produserer, importerer, omsetter eller serverer matvarene, har plikt til å sikre at maten er trygg å spise. Dette skal de gjøre ved å sikre at næringsmidlene beskyttes mot enhver form for forurensning som kan gjøre dem utrygge å spise. Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger de kravene som står i næringsmiddelregelverket.

Du finner mer informasjon på Matportalen.no: Matsmitte og hygiene.