Kunngjøring

Antibiotikaresistens er et lite problem i Norge – men trusselen vokser globalt

Publisert 05.09.2022     Sist endret 05.09.2022

Hvert år tar Mattilsynet flere tusen prøver av mat, dyr, fisk, omgivelser, vann og fôr. En av de tingene vi leter etter er antibiotikaresistente bakterier. Årets oppsummering viser få funn i Norge, men problemet vokser internasjonalt. – Dette er en av fremtidens største utfordringer, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Resistente bakterier skapes i all hovedsak av overdreven og uforsvarlig forbruk av antimikrobielle legemidler. Derfor er det svært viktig å kun bruke antibiotika når det er tvingende nødvendig.

Ingen enkle løsninger

I Norge er forekomsten av bakteriellresistens fortsatt lav i bakterier fra mennesker og dyr. Dette skyldes lavt forbruk av antimikrobielle midler, et varsomt forbruksmønster, og effektive tiltak mot spredning av resistente bakterier.

-Den fordelaktige tilstanden og utviklingen i Norge er takket være langsiktig og systematisk innsats fra både dyreeier, næring, forvaltning og forskning. Det er imidlertid nødvendig med kontinuerlig innsats for å bevare den gunstige situasjonen, sier Godal. 

- Mattilsynet, sammen med Veterinærinstituttet, har i mange år gjennomført undersøkelser for å få mer kunnskap om forekomsten av antibiotikaresistens. Vi tar ut prøver som analyseres for resistente bakterier, sjekker hvor mye medisiner som brukes i landbruket og overvåker tilstanden. Årets rapport viser heldigvis at vi er på rett vei i Norge, sier Godal

Må utvide innsatsen

- Tiltak mot resistens bør i nær framtid utvides til å omfatte andre områder enn humanhelse og dyrehelse, nemlig miljøet. Én-helse tilnærming kommer til å få mer plass i fremtidens strategi for å redusere forekomsten av resistens. Kunnskap om resistenskilder i miljøet, og eventuell spredning mellom miljø, dyr og mennesker er viktig for å kunne vurdere de riktige tiltakene og bestemme hvordan funn skal håndteres. Gode data fra blant annet kartlegging i miljø er viktig for å styrke kunnskap og forståelse om forekomst og spredning av resistens, sier Godal

Les mer om rapporten hos Veterinærinstituttet

Fant du det du lette etter?