Bakterier i mat og drikke


Publisert 16.06.2016 | Sist endret 14.11.2012

Mat og vann kan være en smittekilde for sykdomsfremkallende bakterier. Smitte kan skje ved forurensing av næringsmidler med avføring fra dyr eller mennesker, via jord, vann eller andre kilder. 

Næringsmiddelbårne sykdommer som skyldes bakterier, deles vanligvis inn i intoksikasjoner og infeksjoner. Bakterier som forårsaker intoksikasjoner produserer toksiner (giftstoffer) under vekst i næringsmidler. Toksinene forårsaker sykdom, også selv om bakteriene er drept ved varmebehandling av næringsmidlet. Bakterielle infeksjoner oppstår ved konsum av næringsmidler som inneholder levende, sykdomsfremkallende bakterier.

Forebyggende tiltak er god slakte- og produksjonshygiene, behandling av drikkevann og bruk av rent vanningsvann. God personlig hygiene blant de ansatte er også viktig for å redusere smittefare.

Virksomheter som produserer, importerer eller omsetter næringsmidler skal sikre at næringsmidlene beskyttes mot enhver form for forurensning som kan gjøre dem uegnet til konsum. Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene har systemer som sikrer oppfyllelse av kravene i næringsmiddelregelverket.

Mattilsynet ønsker melding fra deg dersom du er blitt syk av maten: Har du blitt syk av mat eller drikke? Kontakt Mattilsynet!

Ved sykdomsutbrudd med mulig mat- eller vannbåren smitte, vil Mattilsynet jobbe i samarbeid med Folkehelseinstituttet for å finne kilden til utbruddet. Les mer i artikkelen: Ansvar, oppgaver og rutiner ved nasjonale sykdomsutbrudd.

Les mer om bakterier i mat og drikke på matportalen.no.

Mer om bakterier i mat og drikke

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Tilsynsresultater

Beredskap

Ved sykdomsutbrudd med mulig mat- eller vannbåren smitte, vil Mattilsynet jobbe i samarbeid med Folkehelseinstituttet for å finne kilden til utbruddet. Les mer i artikkelen Ansvar, oppgaver og rutiner ved nasjonale sykdomsutbrudd.

Les mer om tilbaketrekning av varer fra markedet i artikkelen Mattilsynet advarer forbrukere mot helsefarlige produkter

Listen over varer som er trukket fra markedet finnes på Matportalen.no: Advarsler om tilbaketrekninger av matvarer.

Faglig beredskapsplan for hendelser på matområdet 

Risikovurderinger

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet gjennomfører hvert år ulike overvåkings- og karteleggingsprogram. Hovedmålet med dette er å få oversikt over utvalgte områder som Mattilsynet har ansvar for.

 

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Smitte fra mat og drikke Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer