Bakterier i mat og drikke

Publisert 16.06.2016     Sist endret 14.11.2012

Mat og vann kan være en smittekilde for sykdomsfremkallende bakterier. Smitte kan skje ved forurensing av næringsmidler med avføring fra dyr eller mennesker, via jord, vann eller andre kilder. 

Næringsmiddelbårne sykdommer som skyldes bakterier, deles vanligvis inn i intoksikasjoner og infeksjoner. Bakterier som forårsaker intoksikasjoner produserer toksiner (giftstoffer) under vekst i næringsmidler. Toksinene forårsaker sykdom, også selv om bakteriene er drept ved varmebehandling av næringsmidlet. Bakterielle infeksjoner oppstår ved konsum av næringsmidler som inneholder levende, sykdomsfremkallende bakterier.

Forebyggende tiltak er god slakte- og produksjonshygiene, behandling av drikkevann og bruk av rent vanningsvann. God personlig hygiene blant de ansatte er også viktig for å redusere smittefare.

Virksomheter som produserer, importerer eller omsetter næringsmidler skal sikre at næringsmidlene beskyttes mot enhver form for forurensning som kan gjøre dem uegnet til konsum. Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene har systemer som sikrer oppfyllelse av kravene i næringsmiddelregelverket.

Mattilsynet ønsker melding fra deg dersom du er blitt syk av maten: Har du blitt syk av mat eller drikke? Kontakt Mattilsynet!

Ved sykdomsutbrudd med mulig mat- eller vannbåren smitte, vil Mattilsynet jobbe i samarbeid med Folkehelseinstituttet for å finne kilden til utbruddet. Les mer i artikkelen: Ansvar, oppgaver og rutiner ved nasjonale sykdomsutbrudd.

Les mer om bakterier i mat og drikke på matportalen.no.

Høring

Endring av mikrobiologiske kriterier, forordning (EU) nr. 2073/2005 i næringsmiddelhygieneforskriften

Send oss innspill innen: 05.05.2019

Høring

Endring i regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum

Send oss innspill innen: 19.02.2019

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Beredskap

Ved sykdomsutbrudd med mulig mat- eller vannbåren smitte, vil Mattilsynet jobbe i samarbeid med Folkehelseinstituttet for å finne kilden til utbruddet. Les mer i artikkelen Ansvar, oppgaver og rutiner ved nasjonale sykdomsutbrudd.

Les mer om tilbaketrekning av varer fra markedet i artikkelen Mattilsynet advarer forbrukere mot helsefarlige produkter

Listen over varer som er trukket fra markedet finnes på Matportalen.no: Advarsler om tilbaketrekninger av matvarer.

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet gjennomfører hvert år ulike overvåkings- og karteleggingsprogram. Hovedmålet med dette er å få oversikt over utvalgte områder som Mattilsynet har ansvar for.