Fakta om Vibrio

Publisert 05.12.2012     Sist endret 05.12.2012

Vibrio er en bakterie som finnes i naturlige vannmiljøer, og spesielt i tropiske og tempererte områder. Noen vibrioarter kan gi sykdom og helseplager hos mennesker hvis de finnes i mat eller drikkevann, og noen arter kan gi infeksjoner hos dyr (vibriose).

Vibrio-bakterier finnes i norske farvann, men det er sjelden at Vibrio fra vann i Norge gir sykdom hos mennesker eller dyr. Når noen blir syke på grunn av Vibiro her til lands, skyldes det som oftest sjømat som er produsert i varmere områder, og som spises rått eller uten tilstrekkelig varmebehandling. Det er i hovedsak tre Vibrio-arter som kan gjøre maten utrygg. De heter V. cholera, V. parahaemolyticus og V. vulnificus.

Mange forbinder nok Vibrio-bakterien med sykdommen kolera (skyldes V. cholera) som kan oppstå i tett befolkede områder når drikkevannet er forurenset fra kloakk.

V. vulnificus gir først og fremst sårinfeksjoner, og kan smitte fra både vann og mat. V. parahaemolyticus kan gi mage- og tarminfeksjoner med diarè og oppkast.

Ved produksjon av mat er det viktig å legge vekt på god hygiene, god varmebehandling, effektiv kjøling og forhindre krysskontaminering.

Matportalen.no: Vibrio-bakterier

Matportalen.no: Syk av maten 

Folkehelseinstituttet (FHI): Vibrionaceae-infeksjoner  

Norges Veterinærhøgskole (NVH): Vibrio spp. 

Fant du det du lette etter?