Regelverksprosess

Forslag til endring av mikrobiologiske kriterier, forordning (EU) nr. 2073/2005 i næringsmiddelhygieneforskriften med nye regler for salmonella i reptilkjøtt

Publisert 06.11.2019     Sist endret 09.03.2020

En rapport fra EFSA (European Food Safety Authority) fra 2016 viser at salmonellose (sykdom hos menneske årsaket av bakterien salmonella) er den neste største matborne sykdommen i EU. Reptiler er et naturlig reservoar for bakterien salmonella og salmonella anses for å være den mest skadelige bakterien i reptilkjøtt. Reptilkjøtt kan derfor utgjøre en risiko for folkehelsen.

Det er liten produksjon av reptilkjøtt i EU, men data viser at import av ferskt, kjølt og fryst reptilkjøtt fra tredjeland har økt de siste 10 årene. På bakgrunn av dette ønsker kommisjonen å innføre et næringsmiddelhygienekriterie for reptilkjøtt. Næringsmiddelhygienekriteriet inneholder, i tillegg til en grenseverdi, krav til prøvetakingplan, refaransemetode for analyse og produksjonsledd der næringsmiddelhygienekriteriet skal brukes.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Forslag til endring av mikrobiologiske kriterier, forordning (EU) nr. 2073/2005 i næringsmiddelhygieneforskriften med nye regler for salmonella i reptilkjøtt.

 

 

Høringsfrist: 18.12.2019
 
Fastsettelse av ny forskrift

Forskriften vil ikke bli fastsatt før tidligst 30. april 2020.

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver, seksjon for hygiene og drikkevann, hovedkontoret, tlf: 22 77 80 39