Rapport

Fire funn av Listeria i 2013

Publisert 16.09.2014     Sist endret 16.09.2014

Mattilsynet tok i oktober og november 2013 ut prøver av spiseklar mat for å kartlegge forekomst av bakterien Listeria monocytogenes. 501 prøver ble tatt og fire av disse hadde et uakseptabelt høyt nivå av listeriabakterier.

Fakta om rapporten

  • Rapporten inneholder 480 resultater som ble analysert før 15. februar 2014.
  • I 19 prøver som er analysert etter dette, er det ikke gjort funn.
  • To prøver er ennå ikke analysert.
  • De fire uakseptable resultatene ble håndtert av Mattilsynet lokalt der produsentene holder til.

Prøvene ble analysert den dagen matvarene gikk ut på dato.

Listeria monocytogenes er en bakterie som kan finnes i matvarer og som kan være farlig for noen grupper av befolkningen. Det er særlig ferdigprodusert mat som oppbevares lenge og som spises uten ny varmebehandling som kan være et problem.

Det er gitt egne kostholdsråd til gravide og personer med svekket immunsystem om dette. Dersom du er i denne gruppen, anbefaler vi at du leser kostholdsrådene på Matportalen nøye.

Eurofins analyserte prøvene for Mattilsynet og utarbeidet sluttrapporten. Rapporten er en del av Mattilsynets overvåkingsprogram. Se oversikt over alle Mattilsynets overvåkningsprogram.

Fant du det du lette etter?