Stafylococcus aureus

Publisert 16.10.2012     Sist endret 18.05.2015

Stafyloccocus aureus er en bakterie som hovedsakelig finnes på huden og i nesen hos mennesker og dyr.

Mat kan forurenses gjennom sår og smårifter på hendene til de som håndterer maten. Bakterien finnes også i den naturlige floraen i nesen. Staphylococcus aureus kan vokse og produsere giftstoffer i matvarer med relativt høye konsentrasjoner av salt. Giftstoffet er varmestabilt og varmebehandling av en forurenset matvare vil derfor ta livet av bakteriene, men ikke inaktivere giften.

Bakterien lager et toksin som gjør at en blir syk kort tid etter at man har spist, fra 1-8 timer. Matforgiftning forårsaket av Staphylococcus aureus fører til oppkast og senere diare. Syke personer har ofte kraftig hodepine og er utmattet. Symptomene kan oppleves som alvorlige, men går vanligvis over i løpet av et døgn.

Ettersom Staphylococcus aureus kan finnes på huden og i halsen hos friske mennesker, er god hygiene ved håndtering av mat et viktig tiltak for å forebygge sykdom. Personer med halsinfeksjon eller med sår på hendene må utvise spesiell forsiktighet.

Tilstrekkelig varmebehandling under produksjonen for å uskadeliggjøre bakteriene, rask avkjøling av varmebehandlede produkter, samt lagring ved kjøletemperatur er andre viktige forebyggende tiltak.

Mer om stafylococcus aureus

Fant du det du lette etter?