Høring: Utkast til VKM-bestilling om risikorangering av smittestoffer i næringsmidler

Publisert 15.10.2019     Sist endret 25.02.2020

Som grunnlag for Mattilsynets overvåking, vil Mattilsynet be VKM om å utarbeide en rangering av smittestoffer og matvarekombinasjoner som kan utgjøre en risiko for folkehelsen.

Mattilsynet gjennomfører årlig ulike overvåkings- og kartleggingsprogrammer (OK-program) hvor det analyseres for smittestoffer i næringsmidler på det norske markedet. For å kunne prioritere hvilke smittestoffer og næringsmidler som skal overvåkes i årene fremover, trenger Mattilsynet en kunnskapsbasert rangering av smittestoffer i mat og drikke som kan utgjøre en potensiell risiko for folkehelsen. Denne rangeringen bør være basert på definerte og begrunnede kriterier. Rapporten vil bidra til at Mattilsynet kan være kunnskapsbasert i sin overvåkning av smittestoffer i mat og drikke.

Gangen i arbeidet går fram av tidslinja under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring av VKM-bestilling

Før endelig bestilling sendes ønsker vi innspill.

 

 06.11.2019
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund 14.11.2019
Fiskeridirektoratet 07.11.2019
Sjømat Norge 06.11.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Laila Jensvoll, seniorrådgiver, seksjon hygiene og drikkevann, tlf. 22 77 85 50