Parasitter i mat og drikke

Publisert 16.06.2016     Sist endret 09.05.2022

Mat og vann kan være en smittekilde for parasitter. Parasitter kan finnes i muskulaturen og i organer hos matproduserende fisk og dyr, samt skilles ut via avføringen til smittede dyr og mennesker. Mennesker kan bli smittet ved å spise rått eller lite varmebehandlet kjøtt, eller ved å innta mat eller vann som er forurenset med avføring.

Forebyggende tiltak er kjøttkontroll, hygienisk produksjon, behandling av drikkevann og bruk av rent vanningsvann.

Virksomheter som produserer, importerer eller omsetter næringsmidler skal sikre at næringsmidlene beskyttes mot enhver form for forurensning som kan gjøre dem uegnet til konsum. Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene har systemer som sikrer oppfyllelse av kravene i næringsmiddelregelverket.

Mattilsynet ønsker melding fra deg dersom du er blitt syk av maten:

Ved sykdomsutbrudd med mulig mat- eller vannbåren smitte, vil Mattilsynet jobbe i samarbeid med Folkehelseinstituttet for å finne kilden til utbruddet. Les mer i artikkelen: Ansvar, oppgaver og rutiner ved nasjonale sykdomsutbrudd

Se også mer relevant informasjon om temaet her:

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Beredskap

Ved sykdomsutbrudd med mulig mat- eller vannbåren smitte, vil Mattilsynet jobbe i samarbeid med Folkehelseinstituttet for å finne kilden til utbruddet. Les mer i artikkelen Ansvar, oppgaver og rutiner ved nasjonale sykdomsutbrudd.

Les mer om tilbaketrekning av varer fra markedet i artikkelen Mattilsynet advarer forbrukere mot helsefarlige produkter

Listen over varer som er trukket fra markedet finnes på Matportalen.no: Advarsler om tilbaketrekninger av matvarer.

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet gjennomfører hvert år ulike overvåkings- og karteleggingsprogram. Hovedmålet med dette er å få oversikt over utvalgte områder som Mattilsynet har ansvar for.

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev