Parasitter i mat og drikke


Publisert 16.06.2016 | Sist endret 14.11.2012

Mat og vann kan være en smittekilde for parasitter. Parasitter kan finnes i muskulaturen og i organer hos matproduserende fisk og dyr, samt skilles ut via avføringen til smittede dyr og mennesker. Mennesker kan bli smittet ved å spise rått eller lite varmebehandlet kjøtt, eller ved å innta mat eller vann som er forurenset med avføring.

Forebyggende tiltak er kjøttkontroll, hygienisk produksjon, behandling av drikkevann og bruk av rent vanningsvann.

Virksomheter som produserer, importerer eller omsetter næringsmidler skal sikre at næringsmidlene beskyttes mot enhver form for forurensning som kan gjøre dem uegnet til konsum. Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene har systemer som sikrer oppfyllelse av kravene i næringsmiddelregelverket.

Mattilsynet ønsker melding fra deg dersom du er blitt syk av maten: Har du blitt syk av mat eller drikke? Kontakt Mattilsynet!

Ved sykdomsutbrudd med mulig mat- eller vannbåren smitte, vil Mattilsynet jobbe i samarbeid med Folkehelseinstituttet for å finne kilden til utbruddet. Les mer i artikkelen: Ansvar, oppgaver og rutiner ved nasjonale sykdomsutbrudd

Se også mer relevant informasjon om temaet her:

Produksjon av mat 

Import av mat 

Mer om parasitter i mat og drikke

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Informasjonsmateriell

Beredskap

Ved sykdomsutbrudd med mulig mat- eller vannbåren smitte, vil Mattilsynet jobbe i samarbeid med Folkehelseinstituttet for å finne kilden til utbruddet. Les mer i artikkelen Ansvar, oppgaver og rutiner ved nasjonale sykdomsutbrudd.

Les mer om tilbaketrekning av varer fra markedet i artikkelen Mattilsynet advarer forbrukere mot helsefarlige produkter

Listen over varer som er trukket fra markedet finnes på Matportalen.no: Advarsler om tilbaketrekninger av matvarer.

Faglig beredskapsplan for hendelser på matområdet 

Risikovurderinger

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet gjennomfører hvert år ulike overvåkings- og karteleggingsprogram. Hovedmålet med dette er å få oversikt over utvalgte områder som Mattilsynet har ansvar for.

Mat- og vannbåren smitte er et slikt område. Her kan du se resultatene fra overvåkings- og kartleggingsprogrammene.

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om tema:
Smitte fra mat og drikke Regelverksendringer, nyheter og annet aktuelt stoff tilknyttet dette tema

Relaterte nyheter

Alle nyheter