Faktaartikkel

Trikiner

Publisert 16.10.2012     Sist endret 24.01.2013

Trikiner (Trichinella spiralis) er en parasitt som kan gi sykdommen trikinose. I Norge finnes trikiner kun sporadisk hos husdyr. Blant viltlevende dyr i Norge, er det derimot kjent at trikiner finnes. Man kan derfor ikke utelukke at det også kan finnes trikiner i viltkjøtt.

For mennesker er det svinekjøtt som er den viktigste smittekilden, men kjøtt fra andre pattedyr kan inneholde trikiner, f.eks. villsvin og bjørn. Trikiner finnes også hos polarrev og isbjørn på Svalbard.

Trikiner er vanlig hos rev i fastlands-Norge. Ville dyr utgjør en smitterisiko for svin i Norge. For å hindre smitte er det forbudt å fôre griser med usteriliserte matrester. Det er også viktig å bekjempe mus og rotter i forbindelse med svineproduksjon.

Hvis man spiser infisert kjøtt, vil trikinlarvene vandre gjennom tarmveggen og føres med blodet til muskelvevet. Etter noen uker får man symptomer som feber, akutte muskelsmerter, utslett og ødem.

Norge har en omfattende kontroll av trikiner. Hvert eneste slakt av svin og hest blir undersøkt for trikiner i kjøttet. Det skal også gjøres på alt oppdrettsvilt som kan bli smittet av trikiner. Villsvin og bjørn som skal omsettes som mat for mennesker, skal også undersøkes av Mattilsynet. Mattilsynet oppfordrer jegere til å få undersøkt alt slikt vilt, også det som skal konsumeres privat.

Trikiner drepes vanligvis ved frysing (-20º i 2 uker) og varmebehandling (68º), men fryseresistente trikiner kan forekomme i arktiske strøk.

Trikinose ble første gang beskrevet i Norge i 1882 og under krigen var det et utbrudd der over 600 tyske soldater ble smittet. Etter dette utbruddet, ble det innført innført trikinkontroll av alle slaktede griser. Det siste innenlandstilfelle hos mennesker i Norge var i 1980 og trikiner ble sist påvist hos svin i 1994. Dette var den første påvisningen hos svin siden 1981.

Veterinærinstituttet: Fakta om trikiner og trikinose

Folkehelseinstituttet (FHI): Marksykdommer (trikinose)

Veterinærinstituttet: Norsk rødrev har ofte trikiner

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer