Faktaartikkel

Norovirus

Publisert 16.10.2012     Sist endret 08.05.2015
Foto: iStockPhoto

Norovirus er den vanligste årsaken til virusbetinget diarésykdom i Norge.

Det registreres årlig flere næringsmiddelbårne utbrudd. Viruset skilles ut med avføringen fra infiserte personer. Norovirus smitter ved direkte kontakt mellom mennesker og via forurenset mat, vann eller fysiske gjenstander.

Norovirus overlever lenge i mat og vann dersom disse oppbevares kjølig eller fryses. Typiske risikoprodukter er mat som håndteres og spises kald, f.eks. smørbrød, frukt, bær, grønnsaker og kaker. Det er blant annet registrert flere utbrudd i våre naboland forårsaket av importerte fryste bringebær.

Det finnes gjerne store mengder norovirus i avløpsvann, også etter rensing. Skjell som østers og blåskjell som lever i områder der avløpsvann slippes ut kan derfor inneholde norovirus. Østers og blåskjell spises ofte rått eller med liten grad av varmebehandling, og skjell som inneholder store mengder norovirus kan derfor gi sykdom.

Folkehelseinstituttet: Informasjon om norovirusinfeksjon 

Veterinærinstituttet: Fakta om matforgiftning med norovirus

Matportalen.no: Syk av maten

Matportalen.no: Skyll eller kok frukt, bær og grønnsaker

 

Fant du det du lette etter?