Barnemat

Publisert 02.12.2019     Sist endret 18.11.2022

Tilsynsplaner - Barnemat

Mat som er spesielt produsert til barn under tre år, kaller vi for barnemat. Eksempler på barnemat er grøtpulver som skal blandes ut med vann for å bli spiseklart, middagsmat på glass eller fruktmos i beger. Barnemat er ikke kjeks eller yoghurt som markedsføres til barn i alle aldre. Ei heller gulrot, brød eller gulost som er tenkt til både voksne og barn.

I regelverksammenheng er barnemat definert som næringsmidler til særskilte grupper. Det er laget et eget regelverk som regulerer sammensetning og merking av barnemat, men det er viktig å være klar over at det generelle regelverket for næringsmiddelområdet - f.eks. merkeregelverket, hygieneregelverket, regelverket om internkontroll osv. - også gjelder for disse produktene.

Det er meldeplikt på barnemat i Norge. Innmeldingen skjer via Mattilsynets skjematjenester.

Det er virksomhetene sitt ansvar å følge regelverket, mens Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Registrere næringsmidler til særskilte grupperAltinn

Import og eksport

Dersom du, eller din virksomhet, ønsker å selges barnematprodukter som er produsert utenfor Norge på det norske markedet, må du/virksomheten være registrert hos det lokale Mattilsynet. Ta kontakt med Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 postmottak@mattilsynet.no.

Spesielle regler gjelder for import av dyr eller produkter av dyr (herunder fisk) fra land utenfor EU/EØS til Norge, se informasjon om import av mat.

Du kan også gå direkte til Mattilsynet sin skjematjeneste for å registrere deg som importør: Registrere næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Prøver av barnemat tas regelmessig i forbindelse med Mattilsynet sine overvåkings- og kartleggingsprogrammer for plantevernmiddelrester, mykotoksiner og fremmedstoffer.