6 av 13 barnegrøter holder ikke det de lover på pakningen

Publisert 14.10.2013     Sist endret 09.05.2014
Foto: Mattilsynet

For 6 av 13 barnegrøter stemmer ikke innholdsdeklarasjonen overens med det analyserte innholdet av næringsstoffer. Dette kommer frem i et analyseprosjekt av barnegrøt, utført av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) på oppdrag fra Mattilsynet.

Om undersøkelsen av barnegrøt

  • 13 barnegrøter fra fire ulike produsenter er analysert. Produsentene er Nestlé AS, Semper AS, HiPP GmbH & Co og Holle Baby Food GmbH
  • For seks av grøtene var det ikke samsvar mellom det de lovet og det faktiske innholdet
  • Innholdet av sukkerarter, vitaminene A og D og mineralene jern og kalsium ble vurdert opp mot kravene i regelverket (forskrift om barnemat)
  • 11 av 13 grøter oppfylte kravene som regelverket stiller for alle fem næringsstoffer
  • Næringsstoffverdiene er nå inkludert i Matvaretabellen.no

Analysene er gjort i tidsrommet oktober 2012 til mars 2013, og næringsinnholdet i grøtene finner du nå på matvaretabellen.no. NIFES analyserte til sammen 13 barnegrøter fra fire ulike produsenter.

Større avvik enn anbefalt

I fem av grøtene var det ikke samsvar mellom hvor mye vitamin A de inneholdt og hvor mye som ble oppgitt på emballasjen. I en av disse grøtene gjaldt dette også for vitamin D., mens den sjette grøten oppga høyere sukkerinnhold enn det det faktisk var.

-Å oppgi at produkter inneholder et høyere innhold av næringsstoffer enn det faktisk gjør, mener vi er å gi ukorrekt informasjon til forbrukerne, sier seksjonssjef Atle Wold i Mattilsynet.

Resultatene vil bli fulgt opp av Mattilsynet.

Nå finner du også barnegrøt i matvaretabellen.no

Matvaretabellen inneholder vanlige råvarer og enkelte matretter. Det er strenge krav til hvilke matvarer som blir tatt inn i Matvaretabellen. Matvarene må ha vært på markedet en stund og grundige og kostbare undersøkelser ligger til grunn for gode analysedata.

-Vi oppdaterer matvaretabellen.no årlig og forsøker å trekke inn produkter som forbrukerne etterspør. Mange har ønsket at vi tar inn barnegrøtprodukter i tabellen, og vi er fornøyd med at småbarnsforeldrene nå får litt kjøpshjelp når de skal velge hvilken grøt de skal gi barnet sitt, sier seksjonssjef Atle Wold i Mattilsynet.

Barnematprodukter på matvaretabellen, se under «Spedbarnsmat» på Matvaretabellen.no

Les hele rapporten her

Rapport: Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter 2013

Les mer om barnemat

Matportalen.no: Mat til spedbarn (0-12 mnd)

Les tidligere rapporter om barnemat og morsmelkerstatning

Barnegrøt og morsmelkerstatning analysert for enkelte næringsstoffer

Næringsstoffanalyser av barnegrøt og morsmelkerstatning 

Næringsstoffer i barnemat reduseres ikke i løpet av holdbarhetstiden

Les mer om merking

Har EU laget veiledningsmateriell i forbindelse med den nye matinformasjonsforordningen?

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910

Publikumshenvendelser: Mattilsynets sentralbord, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910

Publikumshenvendelser: Mattilsynets sentralbord, tlf. 22 40 00 00