Barnegrøt og morsmelkerstatning analysert for enkelte næringsstoffer

Publisert 31.08.2006     Sist endret 26.10.2012

Mattilsynet har gjennomført et tilsynsprosjekt der en rekke barnegrøter og morsmelkerstatninger som omsettes på det norske markedet har blitt analysert og kontrollert for innholdet av sukkerarter, vitaminene A og D, samt mineralene jern og kalsium. Resultatene viser at innholdet av disse næringsstoffene ligger innenfor maksimumsgrensene gitt i regelverket om barnemat og morsmelkerstatning. Det er stort sett også god overensstemmelse mellom analyserte verdier og deklarerte mengder.

Mattilsynet har gjennomført et tilsynsprosjekt der en rekke barnegrøter og morsmelkerstatninger som omsettes på det norske markedet har blitt analysert og kontrollert for innholdet av sukkerarter, vitaminene A og D, samt mineralene jern og kalsium. Resultatene viser at innholdet av disse næringsstoffene ligger innenfor maksimumsgrensene gitt i regelverket om barnemat og morsmelkerstatning. Det er stort sett også god overensstemmelse mellom analyserte verdier og deklarerte mengder.

Ti barnegrøter og fem morsmelkerstatninger fra følgende produsenter og importører er inkludert i prosjektet:

  • A/S Nestlé Norge
  • Small People AS
  • HiPP GmbH & Co
  • Holle Baby Food GmbH/Stiftelsen Helios
  • Nycomed Pharma (nå Møller Collett)

Da barnematforskriften ble gjort gjeldende i norsk regelverk i 2002 var det under forutsetning av at overvåkningen og kontrollen på barnematområdet ble intensivert. Dette prosjektet er et ledd i den intensiverte overvåkningen og en oppfølging av tilsvarende prosjekt som ble utført i 2003/2004. Målet med prosjektet har vært å sammenlikne innholdet av sukkerarter, vitaminene A og D, samt mineralene jern og kalsium opp mot krav gitt i aktuelt regelverk, i tillegg til å sammenlikne analyserte verdier med deklarerte mengder. Analysene har blitt utført ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Norsk Matanalyse. (Legg link til rapporten her)

Nytt analyseprosjekt planlegges

Analyseresultatene for vitaminene A og D viser at innholdet i de fleste tilfellene er i overensstemmelse med deklarerte mengder, men at det mest sannsynlig foregår en viss overdosering, spesielt av vitamin D, som gjør at innholdet av vitamin D i grøtene og i morsmelkerstatningene i flere tilfeller ligger noe over deklarerte mengder.

For at innholdet av tilsatte vitaminer og mineraler skal være i overensstemmelse med deklarerte verdier gjennom hele produktets holdbarhetsperiode, er det i enkelte tilfeller vanlig å tilsette mer vitamin og/eller mineral enn det som er deklarert (overdosering). Det finnes imidlertid ingen retningslinjer for hvor mye det er tillatt å overdosere eller for tolerabelt avvik mellom analyserte verdier og deklarerte mengder. I henhold til merkeregelverket skal imidlertid ikke merkingen villede kjøper. I en slik vurdering må man være klar over at innholdet av de ulike næringsstoffene varierer i råvarene på grunn av jordsmonn, årstid etc. I tillegg må en viss analyseusikkerhet inkluderes i vurderingene.

Resultatene fra analyseprosjektet viser at det er behov for å utarbeide retningslinjer for hvor mye det er tillatt å overdosere og for hvor mye avvik som er akseptabelt mellom analyserte verdier og deklarerte mengder av tilsatte vitaminer og mineraler. Mattilsynet vil starte opp et nytt analyseprosjekt i 2006 hvor fokus vil være, som tidligere, om regelverket følges i forhold til innhold av vitaminer og mineraler. I tillegg vil Mattilsynet se på hvor mye de aktuelle vitaminene og/eller mineralene degraderes i løpet av produktenes holdbarhetstid. Resultatene fra dette prosjektet vil kunne gi en indikasjon på hvor mye det er nødvendig å overdosere for at innholdet av de aktuelle vitaminene og/eller mineralene skal være i henhold til produktenes deklarasjon ved utløpet av produktenes holdbarhetsdato. Produktene vil derfor analyseres ved produksjonstidspunktet og ved utløpet av produktenes holdbarhetsdato.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Anne Bueso, rådgiver, seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret, tlf. 23 21 68 00


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Anne Bueso, rådgiver, seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret, tlf. 23 21 68 00