Endring i regelverket for næringsmidler til særskilte grupper

Publisert 26.04.2021     Sist endret 27.07.2021

Forskriften vil gjennomføre forordning (EU) 2021/571 i norsk regelverk. I vedlegget i forordning (EU) nr 609/2013 tilføyes kalsium L-metylfolat for bruk i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler.

Etter at EU-kommisjonen mottok en søknad om å få bruke forbindelsen kalsium L-metylfolat som en kilde for folat i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat, utførte EFSA en vitenskapelig vurdering. EFSA konkluderte i rapporten «Calcium l-methylfolate as a source of folate added for nutritional purposes to infant and follow-on formula, baby food and processed cereal-based food» (EFSA Journal 2020;18(1):5947) med at kalsium L-metylfolat er en folatkilde som er biotilgjengelig, og at stoffet, ved de angitte bruksbetingelsene, vurderes som trygt til spedbarn og små barn.

Basert på EFSAs vitenskapelige vurdering, inkluderer EU-kommisjonen kalsium L-metylfolat i listen over stoffer som kan brukes i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler. Stoffet er allerede tillatt for tilsetning i næringsmidler til spesielle medisinske formål og total kosterstatning for vektkontroll.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forordningen er vedtatt i EU

 

April 2021 
 
Høring

 

Høringsfrist 14.05.2021
 
Vedtakelse på EØS-komité møte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitémøtet.

Vedtatt på EØS-komité møtet 09.07.2021
 
Rettsakten tas inn i forskrift om næringsmidler til særskilte grupper og vil være gjeldende i norsk rett

 

 10.07.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anne Bueso, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 78 70.