Næringsstoffer i barnemat reduseres ikke i løpet av holdbarhetstiden

Publisert 21.01.2009     Sist endret 26.10.2012

Mattilsynet har undersøkt innholdet av vitamin A og D i en del barnegrøter og morsmelkerstatninger ved utgangen av produktenes holdbarhetstid. Resultatene viser at vitaminnivået ikke reduseres betydelig i løpet av holdbarhetstiden. Det er derfor i liten grad behov for å overdosere disse vitaminene i slike produkter.

Resultatene viser også at alle produktene inneholdt vitamin A og D under maksimumsgrensene i gjeldende regelverk, og at det er relativt god overensstemmelse mellom analyserte verdier og deklarerte mengder. De største avvikene ble funnet for vitamin D. Noe avvik mellom analyserte verdier og deklarerte mengder må man imidlertid forvente. Dette skyldes at råvarenes innhold av disse vitaminene varierer, og at det er usikkerhet forbundet med prøvetaking og analysemetodene som er benyttet.

Produktene ble lagret etter henvisning fra produsent og i uåpnet emballasje fram til utløpet av holdbarhetstiden. Analysene er uført av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

Resultater fra innhold av næringsstoffer i barnemat ved produksjonstidspunkt

Resultatene det vises til ovenfor er fra del II av prosjektet "Næringsstoffanalyser av utvalgte barnematprodukter 2006/2008". I prosjektets del I ble innholdet av sukkerarter, vitamin A og D, kalsium og jern analysert ved produksjonstidspunktet. Resultatene fra prosjektets del I viste at innholdet av næringsstoffer er i samsvar med regelverket, og at det er rimelig godt samsvar mellom deklarerte og analyserte verdier. (Se lenke til sak om rapport fra prosjektets del nederst på siden).

Hensikten med prosjektets del II har vært å sammenligne avvikene mellom analyserte verdier ved produksjonstidspunkt og ved utgang av holdbarhetstid for å få en indikasjon på hvor mye av de aktuelle næringsstoffene som tapes ved lagring.

Vi viser til rapporten fra prosjektets del I for en beskrivelse av gjeldende regelverk for produktgruppene, analysemetoder og prøvetaking.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Anne Bueso, rådgiver, seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret, tlf. 23 21 67 87


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Anne Bueso, rådgiver, seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret, tlf. 23 21 67 87