Nytte- risikovurdering av probiotika i barnegrøt med fokus på bakterien Bifidobacterium lactis Bb12

Publisert 14.05.2010     Sist endret 09.11.2012

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert positive og negative helseeffekter ved bruk av en type probiotika i barnegrøt.

Bruken av probiotika har økt kraftig de siste årene og har også blitt introdusert til nye brukergrupper - blant annet til små barn. Probiotika er for eksempel brukt i industrifremstilte barnegrøter. Bruk av industrifremstilt barnegrøt er utbredt i Norge og inngår i det daglige kostholdet til mange sped- og småbarn..

Probiotika er et komplekst område, og det er få studier på effekten av inntak over lang tid. Rapporten fra VKM konkluderer med at det for spedbarn er usikre helseeffekter av langvarig daglig tilførsel av den aktuelle bakteriestammen, Bifidobacterium lactis Bb12. Spedbarn er i den mest umodne og sårbare fasen når det gjelder etablering av bakterieflora i tarmen og utvikling av immunsystem. De vil derfor også være de gruppene med høyest risiko for eventuelle negative helseeffekter fra et daglig inntak av den aktuelle bakteriestammen. Barnegrøt med bakteriestammen som er vurdert i denne VKM vurderingen er per i dag ikke på det norske markedet.

Mattilsynet vil følge opp rapporten ved å sørge for at produkter som ikke oppfyller kravene i regelverket, i dette tilfellet om trygghet og egnethet, blir gjenstand for forvaltningsmessig oppfølging.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Nytte- risikovurdering av probiotika i barnegrøt med fokus på bakterien Bifidobacterium lactis Bb12

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Anne K. Bueso, rådgiver, seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret


Kontaktinformasjon

Anne K. Bueso, rådgiver, seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret