Spørsmål og svar

Skal aldersangivelse oppgis på barnemat?

Publisert 29.11.2019     Sist endret 29.11.2019

Barnematforskriftens § 10 lyder:

«Bruksområde I merkingen av bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat skal det opplyses om hvilket alderstrinn produktet kan brukes fra. Ved fastsettelse av dette alderstrinnet skal det tas hensyn til produktets sammensetning, konsistens og andre spesielle egenskaper. Anbefalt nedre aldersgrense kan ikke være lavere enn fire måneder.»

En aldersangivelse, på produkter til spedbarn og små barn, medfører en forventning om at produktet er særlig tilpasset og/eller egnet til aldersgruppen. Produkter som oppfyller kravene i barnematregelverket skal påføres aldersangivelse.

Fant du det du lette etter?